Sadržaj s oznakom: Sveti Cirijak, đakon i mučenik

Sv. Cirijak u hrvatsko glagoljskim kodeksima Kirijak, bio je đakon pape Marcela (308.-309.), živio je u Rimu u doba cara Dioklecijana.