Sadržaj s oznakom: Sveti Petar

Krš­ćanska tradicija, oslonjena na najstarija svjedo­čanstva, povezuje mučeničku smrt Petra i Pavla u Rimu. Petar je naglavačke raspet na križ, a Pavlu je odsječena glava. Ta čast pripala mu je kao rimskom građaninu.

Objavljeno u Poučne priče | 16.4.2018.

Nebo na bodove

Neka se dobra kršćanka pojavila na nebeskim vratima. Bijaše jako uplašena.

Arheolozi će usporediti tek otkrivene relikvije sa zemnim ostacima koji su pronađeni u grobu svetoga Petra.

Objavljeno u Duhovni kutak | 10.4.2017.

Ona ima rezervni ključ

Padre Pio često je ponavljao sljedeću priču: “Jednog je dana Gospodin šetao Rajem i primjetio nepoznata lica. Upitao je Petra: “Tko je te ljude pustio unutra?”

Tko drži ključeve od Raja? Pa sveti Petar!