Sadržaj s oznakom: Tetovaže

Starozavjetni zakon zapovijedao je Izraelcima: »Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega.

Svaki dan susrećemo osobe s tetovažom. Ona je rasprostranjena širom svijeta.

Križeve i katoličke simbole djevojčicama su tetovirali već od treće godine.