Sadržaj s oznakom: Ženidba

Nije samo običaj nego i potreba (zakon) oglašavanja na nedjeljnim misama zaručenih mladića i djevojaka. Nažalost, žendibeni navještaji bivaju prekasno, barem, su godinu dana u zakašnjenju.

To je stvar ljudske naravi, a narav – priroda ljudskoga bića Božje je djelo. Pismo nam to izričito potvrđuje. Sažetak nauka Crkve o braku nalazi se u Molitvi nad mladencima koja se moli u obredu sakramenta Ženidbe.

Nakon što sam prošao godinu i pol dana u braku, nedavno sam došao do zaključka da brak nije za mene.

Boraveći na selu, približio sam se jednom traktoru da pozdravim na njemu svojega poznanika pocrnjelog od sunca pri radu na slavonskim poljima.

Potreban je novi katekumenat koji će pripremiti za ženidbu, kao sredstvo protiv sve većeg broja ništavnih brakova – istaknuo je to papa Franjo i ove godine, u govoru Apostolskom sudu Rimske rote.