Gospa Lurdska u Posušju

Zanimljivost kipa je što predstavlja „Gospu s osmijehom”. Ruke, iako sklopljene, su prednjim dijelom otvorene. Time kipar izražava Gospinu otvorenost prema ljudima.

U blizini crkve bila je špilja Gospe Lurdske. Kad se počela graditi nova crk­va 1996. godine, špilja je uklonjena. Ali je u svim planovima bila planirana ponovno podignuti.

Projektant nove crk­ve, gosp. Marijan Hržić iz Zagreba, špilju je predvidio u sklopu crk­ve, s istočne strane. Špilja kao i nova crk­va je suvremenog oblika i odlično se uklopila u projekt nove crk­ve. Gospin kip darovao je jedan dobročinitelj, a izradio ga je akademski kipar, gosp. Anto Jurkić.

Kip Gospe Lurdske visok je 210 cm i izrađen je od kamena. Zanimljivost kipa je što predstavlja „Gospu s osmijehom”. Ruke, iako sklopljene, su prednjim dijelom otvorene. Time kipar izražava Gospinu otvorenost prema ljudima. Unutrašnjost špilje izrađena je od prirodnog bijelog kamena. Kamen je materijal koji mora biti tretiran na specifičan način, njegova ljepota mora biti potencirana jasnim i uglačanim formama kako bi svjetlo i sjena bili razigrani kad treba i mirni na drugim mjestima. Intencija je bila kod figuracije izbjeći banalnost u modelaciji a opet maksimalno poštivati temu.

Gospa je duboko ukorijenjena u molitvama katolika i ta ljubav i poštivanje se mora uvažavati. Moderna arhitektura crk­ve bila je pravi umjetnički izazov. Nastojao sam je poštivati kod uklapanja jednog takvog elementa, i u tu svrhu sam premostio zidom prijelaz na špilju. Tim je potezom napravljena distanca između dva izričaja, te je napravljen autonoman prostor za skulpturu. Tako je ispoštovana različitost između izričaja. Ponekad se stvari sretno poklope i kad se sve spoji, odjednom progovori univerzalnim jezikom. Moje je mišljenje da se to ovdje u Posušju baš tako poklopilo te da smo svi zajedno, župnik, narod i autori na kraju ispali zadovoljni.

Vanjski zid urađen je „štokovanim kamenom”, isto kao i pročelje crk­ve. Ispred kipa je voda koja protječe i na taj način podsjeća na Lurd. Kamen ispred vode je urađen tako da postoji mogućnost klečanja. Još je jedan detalj zanimljiv, to je ograda od kamenih stupova. Uz prostor špilje je zasađeno i zelenilo. Ono nije nametljivo, jer na taj način ne umanjuje ljepotu kamena i kipa.

Kip i špilja, po mišljenju stručnih i običnih vjernika, su uspjeli. Dokaz tome je i molitva vjernika. Oni pored kipa zastanu i pomole se.

Označeno u