Gospa je naša svemoćna zagovornica

Sveti Ivan Bosko propovijedao je u Torinu u crkvi Blažene Djevice Marije. Najedanput zastaje i pita: “Tko od vas zna reći, tko je Marija?” Nastao je tajac.

Poneki su se pogledali i kao da su htjeli reći: Pa to je barem lako odgovoriti... A onda su se neki usudili progovoriti: “Marija je naša Majka. Majka Božja, Ona je Majka našega Spasitelja Isusa Krista. Majka Crkve, svih kršćana... Majka svih otkupljenih i spašenih.,.!” Bl. Djevica Marija je najblagoslovljenija od svih žena. Ona je sva milosna, jer je sazdana od milosti i grijeh se nje nikada nije dotakao. Bez grijeha je začeta, Ona je jedina izuzeta od istočnoga grijeha u kojem se svi Ijudi rađaju.Marijina veličina i zasluga je u tome to je ona svoju bezgrješnost sačuvala i tako blaženom postala.Sveti Joakim i Ana darovali su joj zemaljski život nakon dugih godina posta i molitve. A sam Bog - Otac, Sin i Duh Sveti - darovaše joj u tom prvom trenu dušu prepunu milosti. obilje Božje Ijubavi. Nitko tije tako Bogu mio kao Marija od prvoga trenutka svoga postojanja. Ona je od vječnosti izabrana da bude Majkom Sinu Božjemu, Isusu Kristu. Zato je uvijek bila puna Boga i dobrote, puna Ijubavi i poniznosti. Maria je uvijek bila potpuno otvorena Bogu. Stavila je sav svoj život njemu na raspolaganje. Povjerovala je čitavim svojim bićem da će se sve ispuniti sto je Bog obećao.Zato je Marija svima nama uzor I primjer: kako Bogu vjerovati i imati u njega neograničeno povjerenje, kako Ijubiti I srcem moliti...?

Njezin čitav život govori: Službenica sam ponizna Gospodnja.., Neka mi bude... Što? Samo ono što Bog hoće i želi. Ne samo da je povjerovala, ona se potpuno Bogu predala. Za njega je živjela. To Bog nagrađuje. Zato će i čuti od rodice Elizabete: “Blago tebi što si povjerovala da će se sve ispuniti što je Bog obećao!” Ne zaboravimo dok je Isus umirao na križu. molio je svoju Majku da nas primi za svoju djecu. Zar je Marija mogla odbiti ovu posljednju želju svoga Sina?Od toga trenutka ne prestaje Marijina briga za sve nas, nego se stalno povećava. Ona kao Majka vidi u kako velikoj nevolji se nalazimo.

Zato nam dolazi i kao Majka nas hrabri i ujedno majčinski opominje da se potpuno otvorimo Bogu, da mu se bezuvjetno predamo, da ga iznad svega Ijubimo i da se potrudimo živjeti dostojno svoga kršćanskog poziva.Ona je naša svemoćna zagovornica jer nas kod Boga zagovara kao Majka Isusova. Ona je posrednica svih milosti. Bog nam želi sve darovati preko Marije, jer želi da i mi poput nje sve njemu prepustimo. Onda se on i u nama i po nama može proslaviti. To je u ovom sudbonosnom trenutku vrlo bitno. Sveta Serafina Capri molila je Blaženu Djevicu i učinila devetnicu uoći Velike Gospe na nakanu da bi se obratilo 1.000 grešnika.Odjednom joj padne na pamet da je pretjerala, da traži previše.

Zamislila se. Ukaže joj se Gospa govoreći: “Zato si se preplašila? Misliš Ii možda da ja to ne mogu postići od svoga Sina, da se obrati 1.000 griješnika? Neka znaš do sam ti to već darovala.” I povela ju je u nebo i pokazala joj mnoštvo duša koje su bile zavrijedile pakao, ali su se obratile i spasile Marijinim posredovanjem, a na molitve blaženice.

Sveta Gema Galgani molila je jednoga dana našega Gospodina za dušu nekog griješnika. I kad je Gema ustrajala u svojoj molbi za milosrđe, Spasitelj joj je nabrajao jedan po jedan od njegovih sirasnih grijeha.Na kraju je Spasitelj tri puta odbio Geminu molbu. Na to mu je Gema rekla: „Onda ću molititi tvoju Majku“! Naš Gospodin joj je odgovorio: U tom slučaju ne mogu odbiti. Jedan sat nakon toga, grješnik o kome je riječ, došao je pred svetičina ispovjednika i temeljito se ispovijedio.

Ovi primjeri pokazuju kako je Gospa naša moćna zagovornica i kako je nedokučiva njezina Ijubav i milosrđe. Devetnaestoga rujna 1846. godine Gospa se ukazala dvojici pastira koji su pasli svoja stada u La Salette kraj Grenobla u Francuskoj. BiIa je obučena u crninu i plakala. Bijelim rupčićem brisala je suze. Kad su joj djeca na poziv stupila bliže, rekla im je: „Ne bojte se! Ja sam velika Gospođa, Majka Isusova. Nalažem vam da kažete ljudima da sam se već umorila od zadržavanja Božje desnice koja se ispružila da kazni njihove grijehe.Neka se obrate ili će doći do velike kazne“!

Na ovu poruku stanovnici La Salette I cijeloga okružja bili su duboko potreseni. Molili su milost, promijenili život i na tomu mjestu podigli veliku crkvu, koja je postala glasovito svetište (proštenište)
Vrijeme u kojem živimo milosno je. Iskoristimo ga za svoje obraćenje. Molimo da se svi ljudi spase!

Označeno u