Kako ćete pokvariti svoje dijete?

1. Kaži uvijek djetetu da je u životu glavna briga (najvažniji) novac!

2. Hvali dijete pred znancima za kako je pametno i lukavo!

3. Dopusti da izostane od mise i vjeronauka!

4. Neka sluša kako se roditelji među sobom svađaju!

5. Kazni ga kad te ljuti, ali ne kazni ga kad druge ljuti!

6. Dopusti mu da ide kamo hoće bez obzira s kim se druži!

7. Ispuni mu svaku želju čim počne vikati!

8. Daj mu nesigurne odgovore kad te za nešto pita!

9. Ogovaraj pred njim tuđe pogrješke!

10. Kaži mu što mora činiti, ali ti sam nikada tako ne čini!

Označeno u