Ne odlazimo na đavolji teritorij!

Postoje ljudi koji vjeruju kako milost uvijek dolazi sa slobodom da se primaknu grijehu koliko god je moguće.

Ali nije tako. Čitava Biblija odzvanja vrućim molbama da se ljudi i žene koji ljube Gospodina odvoje od svijeta i njegovih privlačnosti.

Preksinoć mi je došao jedan mladić priznajući da je bio na nekoliko službi u nekom mističnom hramu. Rekao mi je kako je bio siguran da je dovoljno jak u Duhu Gospodnjem da ode na takvo mjesto i sâm otrije što se tamo stvarno događa. I otkrio je.

Bio je toliko razuman kao čovjek koji sama sebe pokušava uvjeriti kako ima toliko vjere da će, ako skoči u blatnu rupu, izaći iz nje s čistom odjećom. Siromah, sve otada bio je jadan. Kad je otkrio da je samovoljno otišao na đavolji teritorij, bilo je prekasno. Božja milost pokazala se dovoljnom, jer je nakon suza žalosti i priznanja krivice otišao pomiren sa svojim Gospodinom.

I tako bih vas htio upozoriti na nebiblijsku i ludu praksu približavanja iskušenju i grijehu, kao da želite dokazati da ste dovoljno jaki da pobijedite. Besmisleno je trčati okolo i tražiti progonstvo. Imamo ga dovoljno i bez da ga tražimo.

Ne zahtijevamo milost Božju kad trčimo za njim, već jedino kad ono trči za nama.

Označeno u