Neka ti je sretan Božić

Jedne hladne večeri, za vrijeme Božičnih praznika, dječak od šest ili sedam godina stajao je pred izlogom neke trgovine.

Nije imao cipele, a odjeća mu je bila sva poderana. Jedna mlada žena, koja je tuda prolazila, zapazila je čežnju u njegovim svjetloplavim očima. Uzela je dijete za ruku i uvela ga u trgovinu. Tamo mu je kupila nove cipele i toplu odjeću.

Izašli su ponovo na ulicu i žena reče dječaku:

"Sada možeš da se vratiš kući i neka ti je sretan Božić."

Dječak je pogledao u nju i upitao:
"Da li ste vi Bog, gospođo?"

Ona mu se osmjehnula i odgovorila:
"Ne, sinko, ja sam samo jedno od Njegove djece."

Dječak na to reče:
"Znao sam da ste u nekakvom srodstvu."

Označeno u