Roberta spašava svoga malog brata

U okolici Chicaga živjela je obitelj sa sedmoro djece. Svi su bili na poslu osim male Roberte koja je čuvala nejakoga brata.

Eksplodirala je petrolejska peć pa je 17. veljače 1949. u požaru propala kuća. Mala je Roberta kroz plamen iznijela brata i spasila ga, ali se zbog opekotina jedva izvukla živa. Sindikalna podružnica sagradila im je novu kuću. Pri predaji kuće bilo je mnoštvo svijeta, čak i gradska glazba.  Tajnik sindikata pred mnoštvom je predao junakinji, maloj Roberti, zlatni ključ nove kuće. A ona je rekla: "Kako je to lijepo, neka vas sve dobri Bog blagoslovi!"

Bdijte, kršćanski živite da vam na polasku u onaj svijet Bog preda "zlatni ključ" kojim ćete otvoriti svoj novi dom u novom svijetu.

Neka vas sve, koji ovo čitate, dobri Bog blagoslovi, "da vas ne nađe pozaspale, kad se jutrom oglase pijetli"
„Riječ je Božja kruh koji hrani našu dušu!“(Sertillanges)

Označeno u