Što nas uči šutnja?

Neki čovjek došao redovniku na razgovor.

Upita ga: "Što uopće naučiš od tog života u neprestanoj šutnji?"

Redovnik je upravo grabio vodu iz zdenca, pa reče svom posjetiocu. "Zaviri u zdenac! Što vidiš?" Čovjek pogleda i odgovori: "Ne vidim ništa." Nakon nekog vremena redovnik, koji je stajao savršeno miran, reče: "Pogledaj sada! Što vidiš u zdencu? Čovjek posluša i odvrati: "Sad vidim sebe,odraz svog lika u vodi." Redovnik reče: "Vidi, kad bacim kantu, voda se uzbiba, a sad je sasvim mirna. Tako ti je i sa šutnjom: čovjek vidi sebe! Pronađi i ti sebi danas neki tihi kutak i dopusti da te prožmu šutnja i mir. Kad šutimo i otvaramo srce dajemo priliku da Bog nama govori.

Označeno u