Za molitvu je važna – čistoća srca

Pripovjeda sveti Alfons Liguori kako je neki vojnik svaki dan iskazivao neki čin štovanja Blaženoj Djevici Mariji.

Ali je unatoč svega toga živio u svakojakim prljavštinama provodeći neuredan i grešan život. Jednoga dana našao se u vrlo teškoj neprilici radi hrane, jer nije više ništa imao za jelo. I dok je tako gledan kukao, tražeći što će jesti, ukaže mu se Blažena Djevica Marija s najljepšim jelima, no koja su se nalazila u vrlo prljavoj posudi, tako da mu se zgadilo. Pa kad mu je ponudila da jede, on je odgovorio – ne mogu ni okusiti iz takve prljave posude. Tada mu Blažena Djevica Marija na to reče: „A kako ti misliš da bi ja primila tvoje molitve, koje dolaze iz tako prljave duše.“ Te su riječi tako snažno djelovale na vojnika, da je odmah ostavio vojnički stalež, otišao u pustinju, gdje je provodio strogi pokornički život kroz punih trideset godina, sve do svoje smrti. Svemogući Bog prima samo one molitve iz čiste duše i čistoga srca.

Zato i Blažena Djevica Marija Majka Isusova želi da je štujemo i zazivamo čistim srcem i čistom dušom. Zahvalimo Bogu i na Međugorju koje se još zove "ispovjedaonica svijeta" jer nam je i Gospa ovdje pokazala koliko nas grijesi prljaju. Imamo najsuvremenije ispovjedaonice na svijetu, pa je šteta da ih ne isprobamo što prije! magnifikat.hr

Označeno u