Zašto idete na nedjeljnu svetu Misu?

Prije nekoliko godina jedan srednjoškolac ispričao je svomu profesoru ovu zgodu.

"Prošle nedjelje", započeo je srednjoškolac, "ja i moj otac pošli smo, kao i obično, na sv. Misu u našu župnu crkvu." Nakon sv. Mise odrasli su bili zamoljeni da ispune nekakav upitnik. Dok mu je otac ispunjavao upitnik, srednjoškolac je u svojoj radoznalosti pogledao preko očeva ramena, da vidi o čemu je riječ. Sjeća se da je jedno od pitanja glasilo ovako:

Zašto idete na nedjeljnu sv. misu? Na to pitanje njegov otac dao je ovaj odgovor: Da bih bio dobar primjer svojoj djeci, kako se ljubi i vjeruje u Boga. Komentirajući odgovor svog oca dječak je nadodao: "Ponosan sam što moj otac želi biti dobar primjer nama, svojoj djeci i što nastoji živjeti kršćanskim životom koji i nas potiče, da svoj život prožimamo vrijednostima katoličke vjere."

Označeno u