Fra Mario Knezović: Slijepe vođe i mentalni ateisti šibaju proroke i prešućuju Isusa

Slijepe vođe, šibaju proroke i nameću šutnju o Isusu.

Taj proces je na sceni svijeta i Domovine. Mentalni ateisti, koji će za sebe reći da su kršćani, donose zakone koji su ljudska tvorevina. Navještaj Božjega nauka se smatra agresijom na ljudska prava, a navještaj Božjega kraljevstva smeta onima koji stvaraju novi svjetski poredak. Čovjek želi biti Bog. Međutim Djela apostolska jasno kažu da će sve ono što je od ljudi propasti, a ono što je od Boga da će opstati. Tako će propasti i zakoni koji su doneseni u suglasju dodvoravanja moćnicima svijeta, a protiv volje naroda i nauka Crkve.

Poslušajte propovijed koju je u Međugorju održao fra Mario Knezović.