Fra Petalj Ljubičić: Raj je blizu: Obraćajmo se vjerujući Spasitelju Isusu Kristu

Božanski Spasitelj Isus počima javno djelovati u Galileji. Propovijeda Božju riječ, liječi svaku bolest i nemoć u narodu, izgoni zloduhe iz opsjednutih, čak uskrisava mrtve. Pobožni narod je oduševljen i traži i slijedi Isusa.

Evanđelist Matej sažima radosnu vijest spasenja u nekoliko rečenica: "Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko!“ (Mt 4, 17).

To su posljednje riječi koje izgovorio Ivan Krstitelj, a Isus ih preuzima kao svoje. Ivan Krstitelj je u zatvoru i Isus zauzima njegovo mjesto.
Poruka Isusova je jednostavna i jasna, upućena svima: Svatko bi trebao povesti računa o sebi, upoznati svoj grijeh, pokajati se za njega i tako promijeniti svoj život, jer je kraljevstvo Božje blizu.

Obratite se! Što Isus želi meni i vama reći ovim riječima? Što zapravo traži od nas u ovom vremenu u kojem ima dosta problema i muka, ali i u vremenu u kojem mnogi misle da se svi naši problemi mogu riješiti razumski i znanstveno. Tako misle manje-više na svim učilištima i školama u svijetu. Isto tako misle da će stvoriti novi svijet u kojem će sve biti racionalizirano i kompjuterizirano.

Što je znao o svemu tome Isus u svome vremenu (prije 2000 god.) u onoj maloj pokrajini koja se zvala Galileja i to poganska? Nije stoga čudno što se mnogi smiju nama njegovim sljedbenicima govoreći da smo zaostali, zaslijepljeni, nazadni, besplodni, pa čak i štetni za ovaj svijet.

Pa ipak, što više nauka napreduje i što nas više tehnologija zadivljuje svojim izvanrednim dostignućima, sve više nam se čini, da nešto fali, manjka, nedostaje. Sav taj razvitak ne čini nam se samo kao blagoslov, već kao prokletstvo.

Jasno nam je kao da je nešto izgubljeno: pravo usmjerenje, pravo značenje svega, princip koji je u temelju svega. U tom smislu Isusova poruka ima vrijedost i danas i to veliku vrijed-nost.

Isus na početku poziva na obraćenje, a poslije će pokazati što želimo. Pokazat će da je moguće živjeti obnovljenim srcem, ljubavlju koja se dariva, koja želi svakom dobro. Pokazat
će kako je njegova ljubav u stanju ozdravljati i obnavljati, oslobađati i hrabriti i ispunjati srca radošću i srećom Pokazat će kako se moraju iskoristiti darovi koje nam je Bog darovao, uključujući i nauku i tehnologiju, na korist svima.

Pokazat će, zapravo stalno pokazuje, kako može slomiti okove grijeha i napasti, neznanja i ludosti, sebičnosti i kratkovidnosti. Pokazat će nam kako se ljudska volja može promijeniti snagom Božjom. To je mogućnost – obraćenje i pomirenje – što je radosna vijest za čitavo čovječanstvo. To je početak potpune obnove, početak kraljestva Božjega u ovoj suznoj dolini. To je ono za čim čezne naše srce.

Možemo mirne duše reći: Kucnuo je veliki milosni trenutak naše povijesti: Bogočovjek Isus Krist dolazi ostvarivati Božji plan: stvara novi, Božji svijet, novoga, boljeg Božjeg čovjeka.

Evanđelist je zapisao samo tih nekoliko riječi iz Isusova nastupnog govora, ali tu je sadrža-no sve što će on propovijedati tri iduće godine; novo doba je tu: kraljevstvo nebesko, novo uređenje svijeta; novo doba - kraljevstvo nebesko - traži nove ljude.

Isus nam kratko i jasno govori o tom što je najbitnije u našem životu, o tome kako ćemo ži-vjeti i u raj - kraljevstvo Božje stići. Isus nam otkriva put Božjega spasenja. Isus je sam vje-snik i nositelj spasenja. S njegovim je dolaskom nastupila punina vremena i samo spase-nje...

Zato Isus nudi: "Blizu je kraljevstvo Božje!" Pod tim Isus misli na pravednost, nepomućeni mir, istinsku radost u srcu, duševno zadovoljstvo, neopisivu sreću, ljubav i milost; zapravo na sve ono za čim ljudsko srce čezne...

"Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se može vidjeti... kraljevstvo je Božje među vama." - reći će Isus Židovima. Danas bi isto ponovio nama. Gospodin je među nama, u nama - u srcu čovjeka sa svojom milosti i ljubavi: Njegovo je carstvo tu.

Treba još dodati: Božje kraljevstvo "pravednosti, mira i radosti po Duhu Svetomu" mora izgraditi svatko u vlastitom srcu. Svima bi nam trebalo biti jasno: Ako se želi mijenjati svijet, treba početi od srca čovjekova: kakvo nam je srce, takav nam je svijet - Božji ili vražji.

Ako Bog bude u srcu ljudi, svijet će biti Božje kraljevstvo: zajednica pravde i ljubavi, bratstva i jedinstva; sva srca kucat će Bogom i pravednošću njegovom...

Da bismo došli u njegovo kraljevstvo, Isusov je zahtjev: "Obratite se!" Što to znači za nas?

- Obratiti se znači mijenjati se... preurediti svoj život po Božjem nacrtu, prihvatiti Božji plan i njega ostvarivati.

Obratiti se, mijenjati se u najdubljem smislu riječi znači promijeniti svoj dosadašnji način života i živjeti novim životom. Živjeti onako kako je Isus živio. Tko god u životu istinski su-sretne Isusa, trebao bi se obratiti, tj. Promijeniti i čeznuti da to iskustvo susreta s Isusom prenese drugome kao spasenje. To bi bilo darivanje Kraljevstva Božjega bratu ili sestri. To Gospodin nagrađuje velikom radošću i mirom u srcu.

To znači ostaviti svaki grijeh, zlo, odreći se svega što nas udaljuje od Boga: ludih, grješnih želja, misli, strasti, planova i nastranosti i nanovo se vratiti Bogu... Dakle mijenjati svoj men-talitet i odricati se svoga prijašnjega grješnog života.

Obratiti se znači promijeniti svoj pogled na svijet koji nas okružuje, znači promijeniti svoje razmišljanje, svoje prosudbe o svemu što se događa i o samome sebi… Obratiti se znači upraviti svoj pogled na svu stvarnost kroz svjetlo što ga imamo od Boga. Upraviti svoj pog-led na Boga kako bismo upoznali pravu vrijednost stvari i svijeta.

Kraljevstvo Božje je prisutnost Božja u svemu što se događa. Bog ima vlast i moć nad svime. Bog je sama ljubav i očekuje da nam On bude najvažniji u životu kako bismo iskusili Njegovu ljubav vršeći njegovu volju.

"Cilj moga života je san koji je Bog imao nad mojom kolijevkom" (G. Dutil). Naša je česta nesreća i nevolja što mi ne ostvarujemo taj Božji "san", njegov plan; slijedimo svoje nera-zumne sne - planove koji vode nikamo: daleko mimo Boga i vlastite sreće...

Ova Kristova poruka je hitna: treba je prihvatiti i žurno širiti, jer Kraljevstvo, koje je Krist do-šao osnovati, ponuđeno je svim ljudima i sad je već blizu. Ono je tu, na dohvat ruke... To potvrđuje Isusovo propovijedanje koje je posve usredotočeno na obraćenje, na spašavanje.

To potvrđuju čudesa koja on čini, jer je "liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu."
Liječenje tijela je "znak" onoga dubljeg ozdravljenja koje želi donijeti dušama.

To potvrđuje izbor i poziv prvih učenika koje Isus uzima kao suradnike u svom djelu spa-šavanja.

Među njima Matej navodi imena četvorice Šimuna i Andrije, Jakova i Ivana. To su bila prva obraćenja, prvi primjeri obraćenja. Dvojica među njima već su poznavala učitelja kojega im je pokazao Ivan Krstitelj na obali Jordana. Sad ih Isus izričito poziva i to upravo dok su bili na obali jezera spremajući se da zajedno s drugima pođu u ribolov: - "Hajdete za mnom učiniti ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostave mreže i pođu za njim!"

Što je Isus htio s tim reći? Htio je reći da će ih on obratiti i da će im dati novu zadaću, da će oni pridobivati i privoditi ljude k spasenju.
Poći za njim, ići za njim isto je što i obratiti se, obraćati se, a tko se zbilja obrati, taj će poći i ići za Gospodinom, ma koliko ga koštalo. On je spreman ostaviti sve da ne ostavi njega...

Božji poziv ide kroz povijest. Bog ne poziva samo jednom u životu; njegovi se pozivi ponav-ljaju te postaju sve snažniji i zahtjevniji.
Krist sve poziva i zove: "Dođite i slijedite me!“
Svi kršćani koji su se odazvali Kristovu pozivu jesu Isusovi učenici. Jer Isusa nasljedovati znači kao Isus misliti, kao Isus ljubiti, kao Isus za druge raditi i tako ih privoditi spasenju.

Isus i danas zove ljude u svoju službu. Nemojmo to nikada zaboraviti. Zar nije isto tako mo-guće da Isus pozove u svoju službu i Tebe...? A ako nekoga zove, onda sam ja posljednji - može netko misliti. Možda su tako i apostoli mislili i govorili! A ipak je Isus njih pozvao!

Ovih dana malo razmisli: što ćeš učiniti da jednoga dana Isus i pred Tebe može stati i reći ti: dođi i slijedi me! Učinit ću te ribarom ljudi! Svejedno je, poziva li te za svećenika, redovnika, mirsionara, redovnicu, bolničarku. Odazovi se i pomaži ljudima! Pomaži u spašavanju. Misli na to.

Svi mi kršćani smo Isusovi učenici. Zato smo svi dužni služiti Isusu i živjeti prema volji nebeskoga Oca.
Samo u neprestanom novom obraćenje k njemu, u vjerovanju u dolazak njegova kraljevs-tva, u snazi milosti koja je prisutna u nama, možemo razumjeti djelotvornu snagu Božju i žvijeti prema osobnom Isusovom pozivu, upućenom nama za spasenje.

Današnje je nedjeljno evanđelje takav poziv na spasenje.
Uostalom nikad nismo toliko dobri da ne bismo mogli biti bolji; nikad toliko blizu Bogu - da ne bismo mogli biti bliže...

Kako je sam Isus rekao: "Tražite najprije Kraljevstvo nebesko, sve drugo će vam se nadodati!" To zajedništvo živi dvije tisuće godina i iz njega se današnjem svijetu naviješta Kristova blaga vijest spasenja.

Živimo svaki trenutak života onako kako Bog želi, tj. pretvarajmo svaki trenutak života u trenutak spasenja za sebe i za druge.

Isuse, božanski Spasitelju, hvala Ti što i nas zoveš i tako računaš s nama! Posluži se s nama u širenju svoga kraljevstva pravde, ljubavi, svetosti i mira. Oslobodi nas od svih navezanosti i ovisnosti, ozdravi na duši, tijelu i psihi, kako bi bili dostojni i hrabri Tvoji svjedoci. Uči-ni nas, ribarima ljudi!

Kraljevstvo kraljevim sinovima - Bio jednom jedan kralj i imao tri sina. Kad se približio kraj njegova zemaljskog života, pozove on svoje sinove i reče im:
- Kako sam još samo malo s vama, moram urediti stvar oko nasljedstva. Vi znate da sam svakoga od vas uvijek jednako volio i da ne bih ni jednom dao prvenstvo u baštini, zato odluku o tome tko će vladati poslije mene prepuštam vama samima. Svaki će od vas donijeti neki predmet kojim će simbolički naznačiti kako zamišlja svoju buduću vladavinu.

Sutradan su se pred kraljem pojavila sva trojica sinova. Najstariji stupi naprijed i pokaza orlovo pero.
- Želim biti iznad svih i iz visina, poput orla, vladati nad svima kako bi moje kraljevstvo bilo u svakom trenutku sigurno i postojano, obrazloži on svoju zamisao.

Zatim je istupio drugi sin pokazavši jedar pšenični klas.
- Trudit ću se da moji podanici uvijek imaju dovoljno kruha i da neprestano uvećavam njihovo blagostanje, reče on.

Na kraju je izašao i najmlađi sin. Pokazao je ocu trolist djeteline i rekao:
- Ja mislim da smo nas trojica braće kao ovaj trolist djeteline. Jednaki smo i svaki od nas ima svoje sposobnosti. Kad bismo zajednički preuzeli vladavinu, ona bi bila najsigurnija i najbogatija, a naš otac najzadovoljniji.

Otac i ostala dvojica braće bili su ugodno iznenađeni mišljenjem najmlađega brata. Dok su uzimali svaki svoj simbol sa stola, njihov otac im reče: "S vama će početi nova vremena za moje kraljevstvo!"

S Isusom je započelo doista nešto novo u našem svijetu; on sam je tu novost nazvao Kra-ljevstvom nebeskim. Učenici koje je pozvao nastavili su ga propovijedati i ostvarivati u zaje-dnici koja se zove Crkva. Ona je trolist - čudesno zajedništvo u kojem je najvažnije Kraljevstvo nebesko.

Svaki od nas je pozvan da svojim sposobnostima bude suradnik u tom kraljevstvu: djeca i odrasli. Kada svijet vidi da živimo po Evanđelju, Isusovoj ljubavi i međusobnom prijateljstvu, oni će reći kao i kralj: "S ovima su započela nova vremena".

Označeno u