Fra Petar Ljubičić: 21. nedjelja kroz godinu

Mladić Kristijan pripovijeda kako je doživio nutarnje ozdravljenje i obraćenje: "Ja sam na čudesan način doživio potresni susret s Isusom Kristom.

Iskusio sam njegovu beskrajnu ljubav. Sada ga volim iznad svega, vjerujem čvrsto u Njega i darujem mu svoje povjerenje. Bez Njega ne mogu više živjeti.

Isus je moj Otkupitelj i Spasitelj, moj veliki Brat i moja životna sreća! Jednom riječju, On mi je sve u životu! Neopisivu radost imam u srcu kad se Isusu molim da mi pomogne i daruje potpuno predanje. Tako mu svakoga dana postajem sličniji!"

Današnje nam evanđelje govori o tom kako su apostoli prvi put Isusu izjavili da ga drže Sinom Božjim. Rijetka zgoda kad su bili s Isusom na samo. Isus ih pita: Vi dolazite u dodir s narodom, slušate što svijet o meni govori, pa što misli svijet tko sam ja?

Apostoli kazuju: jedni drže da si prorokIlija, drugi kažu da si prorok Jeremija, neki kažu da si Ivan Krstitelj.

Tako misli svijet, veli im Isus. A što vi mislite, tko sam ja? Kako biste me vi nazvali? Apostoli su bili iznenađeni da Isus od njih traži da mu kažu što oni misle. Nastupila je mala stanka. Apostoli gledaju jedan drugoga i kao da se pitaju: Što bi mi trebali reći? Tada se javlja Petar, koji je očito njihov vođa i izjavljuje:„Ti si Krist – Pomazanik - Sin Boga živoga!“

Isus reče Petru: „Blago tebi, Petre, jer to nisi rekao sam od sebe. To što si rekao, dolazi od Boga koji djeluje u tebi.“

Isus Petra naziva stijenom, temeljem i daje mu ključeve Kraljevstva nebeskoga.To što je Isus rekao Petru govori i nama, jer i mi vjerujemo da je Isus Mesija, da je on Sin Božji. Isusu je drago što apostoli znaju tko je on i što imaju u nj povjerenje.

Kad bi nas sada Isus zapitao kao što je nekoć zapitao apostole, "Što vi mislite, tko sam ja?" Što bismo mu odgovorili? - Mi već dugo živimo u Crkvi, slušamo riječi evanđelja, slavimo zajednički euharistiju. Trebali bismo već biti sposobni odgovoriti na to pitanje.

Kako danas svijet poznaje Krista? Najveći broj ljudi površno poznaje Krista. Vide ga na slikama i raspelima… vjeruju da je postojao, da je bio dobar i činio velika čudesa… Neki očekuju od Krista da će ih osloboditi svakoga tereta, muke i boli i darovati im lagodan život…

- Što je za mene Krist, tko je za mene osobno Krist?

Možda bismo s Petrom isto priznali: Krist je za mene Mesija, Sin Boga živoga. Tako s Petrom govore milijuni već 20. stoljeća. Preko dvije milijarde ljudi danas priznaje: Ti si Krist, Sin Boga živoga. Skupa s tim mnoštvom naroda i mi priznajemo Kristakao i Petar: Ti si Krist Sin Boga živoga. Milijuni križeva na crkvama, kapelicama ili na zidovima kuća, po grobovima svijetu dovikuju i navješćuju što mi držimo o Kristu:Ti si Krist.

Isus iz Nazareta, je čudesna osoba, Sin Božji, koga mi nazivamo Kristom. Njega je Bog izabrao, pomazao i nama poslao. On je naš mir i radost, životna sreća i vječni spas!
O Isusu govorimo trajno iz dana u dan, iz godine u godinu i tako već više od dvije tisuće godina. I upravo taj trajni govor o Njemu jedan je od razloga što je On ušao u naš život i ostaje trajno s nama. Ali nije to jedini razlog i motiv.

Poštovana braćo i sestre, žarko bih želio da si to pitanje: Tko je za mene Isus Krist? postavi svatko tko čita ove riječi. I to sada, ovdje, posve osobno, za sebe... Bilo bi dobro i korisno kada bi to pitanje postalo naša svakodnevna duhovna vježba koja iziskuje svaki dan naš nov, svjež odgovor.

Taj se odgovor ne daje ustima, iako tu i usta pomažu. Taj se odgovor daje svakidašnjim zalaganjem da se Isus Krist sve više "oblikuje u nama", da nas – i našim sebedarjem i zalaganjem – sve više zaposjedne i iznutra i izvana.

Svatko od nas je stavljen uvijek iznova, mogli bismo reći svaki dan, pred isto pitanje koje je Isus postavio svojim učenicima: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"

On pita svakoga od nas i očekuje sasvim osobni odgovor.

Nije dovoljno ponoviti sa svetim Petrom: "Ti si – i za mene – Krist, Sin Boga živoga!" Naš odgovor trebao bi biti iskren i istinit.

Za njim moraju stajati uvijek novi, svježi, sve dublji i svestraniji angažmani.

Sjetimo se i one vrlo dramatične zgode nakon čudesnoga ribolova, kada se uskrsli Isus ukazao svojim učenicima i tri puta upitao Šimuna Petra: - "Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? -

"Šimune Ivanov, ljubiš li me?" - "Šimune Ivanov, voliš li me?" Koliko je to efektivno i afektivno?!

"Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče moj Otac!" (Iv 6,44).

A tko sam ja za Krista? I što je Krist za mene?

Najprije molimo s Pavlom: "To što si u meni počeo, ti izvrši u meni!"

"Ljubio me je – Isus Krist – i sebe predao za mene!" (Gal 2,20). To je svaki čovjek za Krista. Sam je to kazao Nikodemu: "Bog je tako ljubio svijet, da je Sina svoga predao da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni!" (Iv 3,16).

Isusu je svatko od nas važan. Za svakoga je umro, za svakoga je krv svoju prolio. Na svakoga se čovjeka, pa stoga i na me odnosi njegova riječ: "Od ove ljubavi nitko nema veće i jače, nego da život položi za onoga kojega ljubi" (Iv 15,13). Ja sam njegov ljubljeni. Kolike li časti i dostojanstva: biti ljubljen od Boga, od Krista Isusa. A to su i moja braća ljudi. Velike li zapovijedi: Ljubiti Boga i ljubiti bližnjega!

Isus je za mene Alfa i Omega – Početak i Svršetak, Svjetlo koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Gospodin, Ime iznad svakoga drugog imena.

"Ti si Krist, Sin Boga živoga!" To znači: Ti si moj Bog, koji u meni živi, Gospodin moj i Bog moj! "Svi koje mi daje Otac doći će k meni. I onoga tko dođe k meni neću izbaciti (Iv 6,37-39).

Jednoga dana sam zastao pred tom divnom objavom Božjom i zavapio: "Kriste Isuse, molim te, zaklinjem te, izvrši – s obzirom na mene – volju svoga Oca koji me Tebi darovao! Nemoj me izgubiti! Ne dopusti da PROPADNEM" (Bonaventura Duda).

Isuse, Ti si ljubljeni Sin Božji odvijeka. Ti si moj Spasitelj, Učitelj i Prijatelj! Po Tebi znamo da nam je Bog dobri Otac, da nas ljubi i da želi da svi dođemo u raj. Vjerujem "da si radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa!": utjelovio se, učovječio se, za nas trpio, umro i bio pokopan. Ali on je uskrsnuo! Opet će doći suditi žive i mrtve: da svi spašenici budu s njime "u slavi Boga Oca".

Doživljavam ga i svojim velikim Bratom.

Krist neka bude sve više poznat! - Krist neka bude sve više priznat!

Krist neka bude sve više moljen! - Krist neka bude sve više voljen!

Krist neka bude sve više hvaljen! - Krist neka bude sve više slavljen!

Krist neka bude sve više nasljedovan!

Što znači vjerovati u Isusa Krista?

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti njega samoga sa svime što on jest, u sebi i za nas. On je Učitelj i donositelj blagovijesti o životu i to vječnome i neprolaznome kojemu je usmjeren naš život.

Živjeti, zauvijek živjeti – to je poruka Kristova i dar Krista uskrsloga! Tako u Kristu ne saznajemo samo tko je Bog, nego i tko je čovjek. On kaže: "Ja sam Put, Istina i Život!" (Iv 14,6) "Ja sam svjetlost svijeta. (Iv 8,12).

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti znakove njegove ljubavi i milosti, svete sakramente. Koje je on ustanovio da nam po njima daje udjela u svome božanskome životu i svojoj spasiteljskoj snazi.

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti Isusove zahtjeve: Ljubav prema Bogu i prema čovjeku. - 10 Božjih zapovijedi...

Vjerovati u Isusa Krista znači vjerovati u uskrsnuće tijela i život vječni!

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti njegov oporučni dar – ljubav i poštovanje prema njegovoj i našoj Majci Djevici Mariji.

Vjerovati znači biti dobro poučen i što bolje obaviješten o Isusu Kristu i o njegovu nauku. To znači i opredjeljivati se stalno za njega, za njegovu osobu i za njegov nauk. Treba živjeti od Krista, s Kristom i za Krista.

Po Kristu, s Kristom, u Kristu i za Krista!

Isuse dobri, ponizno te molim, da te žarko volim!

Isuse Kriste, Ti si za mene Sin Boga živoga, Sin Djevice Marije, moj Spasitelj i Otkupitelj! Neizmjerna Ti hvala, što si se i radi mene i moga spasenja rodio i došao na ovaj svijet! Ti si nam darovao život.Ti si jedini Put, jedina Istina i istinski Život! Ti si život moje duše! Želim Te slijediti i u Tebi vječno sretan biti! Pomozi mi da se i ja iz ljubavi darivam drugima i učinim ih barem malo sretnijima i radosnijima. Amen.