Marija je naš najveći uzor, učimo se od nje!

Danas sveta Crkva slavi rođenje Blažene Djevice Marije. Marijino rođenje razveselilo je nebo i zemlju, anđele i svece, patrijarhe i proroke, pa i cijeli svijet.

S njezinim rođenjem kucnuo je pravi čas radosti nebeskim i zemaljskim stanovnicima. Beskrajnim nebeskim dvorima orila se radosna pjesma anđela, jer im se rodila Kraljica, koja će ih ispunjati radošću kroz svu vječnost.

Suznom dolinom zemlje odjeknula je pjesma nebeskih stanovnika navješćujući radost svim ljudima pravednima i grješnima.
Zapisano je da je neki pustinjak svake godine osmoga rujna čuo nebeske pjesme neobične ljepote. Dugo je molio da shvati tajnu tih pjesama. Nebo mu je odgovorilo: na nebesima se na taj dan pjeva jer je Marijin rođendan, te bi bilo poželjno da se i zemlja sa svojom pjesmom pridruži nebesima i slavi rođendan majke Sina Božjega.
Marijino rođenje je bilo početak našega spasenja. Jer ono što su u Betlehemu anđeli navješćivali svemu čovječanstvu, to je počelo njezinim rođenjem. Dan Marijinog rođenja je dan kada je zakucalo ono prečisto Srce Djevice i Majke preko koje će do konca svijeta strujati milost spasenja u kršćanskim dušama.

Marija je došla na ovaj svijet, da nama pokaže put spasenja, put koji vodi u vječno blaženstvo. Ona je prva uspostavila veze između neba i zemlje. Marijino rođenje je od vijeka bilo predviđeno u Božjim otkupiteljskim planovima. Ona je bila određena da stupi u najuže veze sa Sinom Božjim Otkupiteljem svega svijeta, i da zajedno s Njime sudjeluje u otkupljenju.
Nju je baš među svim ženama vječna Božja Mudrost od vijeka odabrala, da po Njoj započne spasenje. Sotona se služio u početku ženom Evom, da upropasti cijeli ljudski rod; Bog se opet služi ženom Marijom da ljudski rod spasi. Marija je ona žena koju su željno očekivali naši žalosni praroditelji i njihovi nesretni potomci.

Sretni dan Marijinog rođenja donio je radost nebu i zemlji, anđelima i ljudima, svim stvorenjima, pa i samom Stvoritelju, da i sam svemogući Bog veseli se u trenutku rođenja Marije Djevice. Veseli joj se Bog Otac kao svojoj jedinoj, odabranoj, savršenoj Kćeri. Veseli joj se Bog Sin kao svojoj budućoj Majci, i željno čeka trenutak da siđe u njezino djevičansko krilo. Veseli joj se Duh Sveti kao svojoj zaručnici, koju je obasuo nebrojenim milostima. Slaveći Marijine blagdane mi produbljujemo svoju vjeru i dublje ulazimo u otajstvo spasenja koje je Kristovom smrću i uskrsnućem doseglo svoj najveći vrhunac.
Bog je Mariju svojim Božanskim umom zamislio, svojim Božanskim Srcem htio, svojom Božanskom svemoćnom rukom učinio. Učinio je ljepšom od svih zvijezda, divnijom od svih zemaljskih i nebeskih divota i ljepota. Marija je uvijek bila posve otvorena Bogu. Uvijek je tražila volju Božju i dobrobit drugih ljudi. Ona je majka Krista Spasitelja. To je postala svojom vjerom i duhom služenja.

Slaviti Marijin rođendan znači diviti se njezinu životu i prihvaćati njezine životne stavove i ulogu. Marija je bila i ostala naš najveći uzor...
Sva veličina naše drage male Gospe je u tome što je ona kao Majka Spasiteljeva ona velika Gospa, ona jutarnja zvijezda, koja nam je navijestila svojim dolaskom rođenje Isusa Krista. Zato mi danas ne slavimo samo toliko ono slabo nemoćno Dijete, koje je rodila presretna žena sveta Ana; nego mnogo više pozdravljamo Onu iz koje je sinulo sunce pravde Krist Gospodin Bog naš.
Marija je od prvog trenutka svoga začeća po posebnoj Božjoj povlastici sačuvana od istočnog grijeha. Ona je od prvoga trenutka svoga života bila puna milosti, sva milosna. Svu milost koju je Bog mogao dati jednom razumnom biću udjelio je Blaženoj Djevici Mariji.
Marija je je začeta i rođena bez grijeha. Ona očuvala svoju bezgrješnost i postala blaženom i svetom. Urešena je svim krjepostima i milostima onako kao je to dolikovalo Spasiteljevoj Majci. Na Njoj se ostvarilo otkupljenje u svoj punini, ljepoti i sjaju. Marija je prva otkupljena, prva oslobođena od grijeha. Ona je prva koja je novi božanski život doživjela u svoj njegovoj ljepoti. Ona je bila prva ljudska narav, koja se uspela do Božjega prijestolja. Ona je nadvisila sve korove anđeoske.

Ona je najuzvišenije stvoreno razumno biće koje je Bog stvorio. Marija je dakle remek djelo svega Božjega stvaranja. Čistoća njezine duše je bijelija od ljiljana. Ljiljan je bijel samo na svome vrhu, a Marija je posebni ljiljan koji je potekao iz Božjega vrta. On je bijel od svoga vrha do korijena, dakle od začeća i rođenja do uznesenja i krunjenja na nebu. Blažena Djevica Marija ima veliku moć kod svoga Sina Isusa Krista.
Ona nas neprestano zagovara kod Gospodina Boga i posreduje za naše spasenje. Kao što je Isus posrednik između Boga i čovjeka, tako je Marija posrednica svijeta i Krista. Istina Isus je naš život, naša sreća, naše spasenje, ali da dođemo k Isusu trebamo nekoga tko će nas voditi i zagovarati. A to je Marija, koja je najbolji, najsigurnij i najkraći put do Isusa. Isus je po Mariji došao na svijet, zato On želi da i mi po Njegovoj Majci Blaženoj Djevici Mariji dođemo u nebo.

Jedan američki svećenik zapisao je ovu neobičnu zgodu iz svojega života. Jednom se vraćao kući sa svoje svećeničke dužnosti. Bila je strašna olujna noć. Skrenuo je s prave staze i izgubio se. Satima je lutao, ali nigdje ni puta ni kuće. Posve iscrpljen, kada je izgubio gotovo svaku nadu u spas, utekao se Mariji. I gle čuda!
Nije prošlo mnogo kada je u daljini ugledao neko svjetlo. Uputio se prema njemu. Jedva živ stigao je u kuću iz koje je dopiralo svjetlo. „Da, velečasni, doista Vam je pomogla Majka Božja. U pol noći probudilo me dijete vikom: 'Majko, upali svjetlo!
Lijepa Gospođa kaže da moraš upaliti svjetlo!' Mislila sam da dijete sanja i umirila sam ga. Ali malo kasnije opet je zavikalo: 'Moraš upaliti svjetlo!'

Odgovorila sam mu da samo sanja. Međutim kada je treći put zavikalo isto, upalila sam svjetlo samo da ga umirim. Velečasni, to je svjetlo što ste ga vidjeli i što Vas je spasilo.“