PAPA: Stid je 'milost' koja nas ozdravlja od grijeha.

Stid je milost koja nas ozdravlja od grijeha – kazao je papa Franjo u svojoj današnjoj propovijedi, na misi, u Domu svete Marte. Papa prelazi preko biblijskoga teksta, zaustavljajući se na stvarnosti grijeha koja – kao u Baruhovu proročanstvu – obilježava sve ljude – „svećenike, kraljeve, vođe, i očeve„…

„Nitko ne može reći: ‘Ja sam pravedan’ ili ‘ja nisam kao on ili kao ona’; Ja sam grešnik i rekao bih da nam je gotovo svima to „osobno“ ime koje svi nosimo: 'grješnici'. A zašto smo grešnici? Zbog toga što u odnosu prema Gospodinom, gotovo nikada nismo poslušni:

On je rekao jedno – mi smo učinili nešto drugo. Nismo slušali njegov glas; a on nam je toliko puta govorio. U svom životu, svatko može promisliti: 'Koliko puta mi je Gospodin govorio? Koliko puta nisam slušao, ni čuo?!'. Govorio je i roditeljima, obitelji, s katehetom, u crkvi, u propovijedima; govorio je u našem srcu." – rekao je papa Franjo.

Ali smo se pobunili – to je, dakle, grijeh; „pobuna”; to je „nepokornost”; svatko je od nas išao „po nagnuću svog opakog srca” svakodnevno padajući u „mala idolopoklonstva”; to su pohlepa, zavist, mržnja, a posebno klevetanje; ono koje Papa definira kao "rat srca kako bi se uništilo drugoga ".

A to je zbog grijeha, kao što je piše Baruh: „Tad navališe na nas nevolje i prokletstva”, jer „grijeh uništava srce, ubija dušu, slabi je i čini bolesnom” – pojasnio je Papa, uvijek je to grijeh u odnosu na Boga. "Nije to mrlja koju ćeš ukloniti. Kada bi to bila mrlja, bilo bi dovoljno otići do kemijske čistionice i dati da se očisti...

Ne – nastavio je Papa – grijeh je pobuna protiv Gospodina. To je već po sebi ružno, ali ružno je i protiv Gospodina, koji je dobar... Ako pak mislim na svoje grijehe, umjesto da upadnem u depresiju, osjećam onaj veliki osjećaj stida – stid je ono o čemu govori prorok Baruh. „Stid je milost" – rekao je Sveti Otac.

Stid "otvara vrata ozdravljenju"... Poziv koji Papa na kraju svojeg razmišljanja upućuje jest ovaj: osjećati pred Gospodinom stid za svoje grijehe i zamoliti Ga za ozdravljenje:

„Kad nas Gospodin ugleda tako postiđene zbog onoga što smo učinili, i da ponizno molimo za oprost – On je Svemogući – briše nam to, grli nas, miluje i oprašta nam. To je način da dođemo do oprosta; ono čemu nas prorok Baruh danas uči. „Slavimo danas Gospodina jer je svoju svemoć želio pokazati upravo po milosrđu i praštanju" – zaključio je papa Franjo.