Vlč. Zlatko Sudac: „Jesi li ikad rekao svojoj ženi ´hvala ti što si mi dicu rodila?!´“

„Kad si svojoj materi rekao da je voliš?!

Kad si svojoj ženi zahvalio za sve što ti čini?! Jesi li joj ikad rekao ´hvala ti što si mi dicu rodila?!´ Kad si svoju dicu zagrlio i reko im da ih voliš, ko otac ili ko mati, da ih ohrabriš?! Ako nisi kad ćeš?! KAD ĆEŠ?! VRIME JE!!! Obitelj na prvo misto! NA PRVO!“ – opominje vlč. Zlatko Sudac
Danas kad je obitelj ugrožena, napadnuta, omalovažavana…danas kad sve „kuva“ u ovom svijetu…kad je sve „BIG BROTHERSKI“ rekao bi naš dragi vlč. Zlatko. Jurimo za novcima, karijerama…dječačkim snovima…u većini slučajeva zbog naših strahova i kompleksa koji su se nakupljali godinama i pri tom zaboravljamo na svoj identitet, na misto odakle smo potekli, na svoju obitelj. To je ono što vlč. Zlatko bez „celofana“ govori svima nama.

Čuvajte sebe ljudi moji, svoja srca!!! Pazi kome otvaraš dušu i kome se povjeravaš. Svi su samo ljudi. ´Ne bacajte biserje pred svinje´. Intimu svoju i Boga svoga u srcu drž!!! Danas je sve ´BIG BROTHERSKI´! NE DAJ, NE DAJ DA TI UĐU U SVETINJE TVOJE! Ne daj, to je između tebe i Boga! Čuvajte se!

POSLUŠAJTE VIDEO: