Vlč. Zlatko Sudac – Zagovaraj Majko za ovaj narod, jer ne znam gdje se je izgubila ona Hrvatska za koju su branitelji ginuli

Kroz trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, kao Kristovi vjernici Hrvati pozdravljaju Mariju: „Advocata Croatiae, fidelissima Mater! – Zagovornica Hrvatske, najvjernija Majka!” te tako proživljavaju Isusovu testamentarnu riječ s Križa koju reče Ivanu: „Evo ti Majke!”.

Da, kroz trinaeststoljetnu povijest, preko Hrvatskog se naroda lomilo puno toga. Žrtva je bila velika. Raskrižje je i dalje naš povijesni usud, ali i prilika nevjerojatnih mogućnosti. Uzevši Mariju za Majku, ovaj se narod najsnažnije povezao s Kristom, što nam s jedne strane pruža sigurnost, a s druge budi odgovornost. Biti indiferentan na sve veće duhovno, moralno i intelektualno opustošenje Hrvatske, znači odreći se ovoga naroda i podcijeniti zagovor Majke.

Nije li bahatost odgajati nove generacije da žive od estradnih bakanalija i profanih spektakala? Grijeh lopova u ovoj državi nije samo materijalan, on je puno teži, jer tko će nadoknaditi izgubljeno povjerenje, dostojanstvo i ranjenu dušu. Danas, kada imamo uz tolike žrtve, obranjen teritorijalni integritet, zaboravilo se da on ima smisla samo ako se sačuva duhovni i nacionalni integritet. Utjecati se Mariji je danas najmuževnija, najmudrija i najhrabrija pobožnost za doći do Krista. To nipošto nije pobožnost svedena na svete slike, već sudioništvo s Uznesenomu u Savezu Kristovom. Jer, tamo gdje se Bog očituje i uspostavlja svoje boravište, sve postaje sveto, pa i mjesta, narodi i predmeti.

No u najvišem smislu postaje svetom Ona od čijeg je tijela primio svoj zemaljski život sam Sin Božji. Marija, Isusova Majka, tijelom i dušom proslavljena na Nebu, slika je i početak Crkve kakva ima biti u budućnosti. Ona, Bezgrješna, bez drva raspeta i bez koplja probodena s Kristom suobličena, pobjeđuje grijeh ali s Njime i nadvladava smrt, te posvema ulazi u Očevu slavu. Može li Milosrdni Otac ne uslišati zagovore Majke svoga Sina upućene za nas?

Kažem vam, svim Srcem svojim, najbrži, najlakši i najsigurniji put do Boga i uslišenja naših molitava je preko Majke Marije. Ona ne može nego usmjeriti na Sina, sva ozarena dok nas preporuča Bogu. Zagovaraj Majko za ovaj narod, jer ne znam gdje se je izgubila ona Hrvatska za koju su branitelji ginuli. Priče o drugačijoj Hrvatskoj, uvijek su bile priče o nikakvoj Hrvatskoj, a od izdaje ovoga naroda oduvijek se dobro živjelo.

Ovaj narod je izdao svatko tko se njime okoristio, bilo u ime Hrvatske, bilo protiv Hrvatske. Da Majko, zagovaraj za ovaj narod koji ima samo jedno pravo, pravo da postane subjektom vlastite povijesti. Kad se čini kao da Bog šuti, Ona budi nadu. Kad se čini kao da je nestao čovjek, Ona ga nanovo rađa. I kad padne noć, Ona jedina svijetli. Zato, Preljubezna Gospo, Majko naša, u najtežim trenucima našega života budi tu, i primi nas na času smrti naše, amen.