Blažena Anđela Folinjska

Bl. Anđela Folinjska (1248.-1309.) rođena je u umbrijskome gradu Folignu.

Zarana je stupila u Treći red sv. Franje. Nastojala je oko ljubavi prema Bogu i neumorno je služila siromasima.

Odlikovala se božanskom mudrošću, doživljavala je duboka mistična iskustva koja je ostavila u spisima. Nazivana je «učiteljicom teologa». Kritičko izdanje njezinih spisa izdano je 1925. godine u Parizu.