Sveta Adela, carica

Sv. Adela (njem. Adeleheid, skraćeno Heidi) živjela je od 931. do 999. godine. Bila je kćerka burgundskoga kralja Rudolfa II. i žena njemačkog cara Otona I. kojeg je okrunio papa Ivan XII. za rimskog cara a nju za caricu.

Poslije smrti cara brinula se i odgajala unuka do punoljetnosti kada je kao Oton III. stupio na prijestolje.

Podupirala je clinijevsku reformu, pomagala je gradnju crkava i samostana. Umrla je u samostanu Selz u Alzasu 999. godine. Svetom ju je proglasio papa Urban II. 1097. godine. Karakteristika lika sv. Adele je izgradnja "kreposti nad krepostima", bila je sva usmjerena na Boga.