Sveta Marija Bogorodica

Sveta Marija Bogorodica najstarija je svetkovina posvećena bl. Djevici Mariji, Majci Isusovoj, na kršćanskom Zapadu.

Uvedena je nakon Efeškoga sabora (431.). Tada je Mariji dan naslov Bogorodica jer je rodila Isusa Krista za kojega Crkva vjeruje da je pravi čovjek i pravi Bog. Upravo porodom bl. Djevice Marije nastupila je punina vremena (usp. Gal 4,4), a to znači novo razdoblje povijesti čovječanstva koje nazivamo povijest spasenja. U njemu Marija iz Nazareta ima svoju ulogu kao Majka Isusova.