Sveti Barnaba, apostol

O sv. Barnabi, apostolu, znamo samo što nam o njemu kazuju Djela apostolska.

Rodom je s Cipra. Među prvima je prihvatio kršćanstvo promijenivši ime Josip u Barnaba. Prodao je dio svoga imanja i novac je dao Crkvi. Vrlo je povezan sa sv. Pavlom, neki misle da je s njime bio Gamalilejev učenik. Obraćenika Pavla je uveo u kršćansku zajednicu u Jeruzalemu. Pavla je pozvao iz Tarza i uključio ga u pastoralno djelovanje u Antiohiju. Pavao i Barnaba s Ivanom Markom kreću na misijsko putovanje: na Cipar pa na južnu Malu Aziju. Razišli su se upravo radi Marka pa je Barnaba krenuo pokorno na Cipar. Prema predaji je oko 70. godine kamenovan na Cipru.