Sveti Bartol apostol

Sv. Bartol (hrvatska varijanta) ili Sv. Bartolomej (biblijska), a očito je da je njegovo ime hebrejsko (aramejsko): Bartolomej, a znači sin Tolomejev.

Jedan je od Isusovih apostola. Neki ga poistovjećuju s Natanaelom iz Ivanova evanđelja. Predaja kaže da je nakon Isusova uzašašća propovijedao na području od Male Azije do Indije. Na povratku se zadržao u Armeniji gdje je propovijedao. Neki protivnici kršćanstva ga uhvate te su ga mučili "na perzijski način", tako da su mu živome kožu oderali te ubili. Relikvije sv. Bartola se nalaze u Rimu kraj Tibera, gdje mu je posvećena crkva, te u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj.