Sveti Dionizije Korintski

Zahvaljujući sv. Jeronimu imamo o sv. Dioniziju nekoliko podataka. Bio je biskup u Korintu krajem 2. stoljeća.

Od njega je sačuvano nekoliko fragmenata njegovih pisama koje je upućivao drugim crkvama, npr. u Atenu, Nikomediju, Knosu na Kreti, Rimu i dr. Sva ta pisma su važna jer svjedoče za život kršćana u pojedinim mjestima Sredozemlja. Bilo je to za pontifikata pape Sotera (166.–175.), kojemu Dionizije zahvaljuje za dobročinstva koja je primio za braću u nevolji.