Sveti Gracijan

Sv. Gracijan (franc. St. Gatien) je prvi biskup grada Toursa. O njemu govori sv. Grgur Tourski u svojoj knjižici.

Papa Fabijan je 250. godine iz Rima poslao sedmoricu biskupa u Galiju da je evangeliziraju. Gracijan je postao biskupom Toursa u kojem je neumorno i predano djelovao 25 godina.

Umro je 301. godine. Slavni tourski biskup sv. Martin prenio je godine 380. kosti (relikvije) sv. Gracijana u novosagrađenu baziliku. Godine 1175. počinje gradnja katedrale sv. Gracijana koju će hugenoti obeščastiti 1562. godine, a u vrijeme Francuske revolucije bit će opustošena.