Sveti Ivan Gabrijel Perboyre

Sv. Ivan Gabrijel Perboyre bio je (1802-1840.) mučenik u Kini. Rodio se 1802. u pobožnoj seljačkoj obitelji u južnoj Francuskoj.

Stupio je u misijsku družbu lazarista i položio zavjete 1820. godine. Studirao je u Parizu te bio zaređen za svećenika 1825. godine. U svojoj redovničkoj zajednici je bio rektor u sjemeništu te učitelj novaka. Želio je poći u misije u Kinu, zato je i postao lazaristom. Poglavari su mu konačno uslišali molbu. Došao je u Kinu 1835. godine.

Revno je djelovao kao misionar. I ondje su započeli progoni kršćana te je o. Ivan Gabrijel uhićen te pogubljen na današnji dan 1840. godine. Najprije mu je tijelo bilo sahranjeno u Kini ali je kasnije preneseno u Francusku, u kuću maticu lazarista. Svetim je proglašen 1996. godine.