Sveti Lazar

Sv. Lazar (skraćeno od Eleazar, a znači "Bog je spasio") – Isusov prijatelj iz Betanije, brat Marte i Marije.

U Evanđelju sv. Ivana (Iv 11) se pripovijeda kako ga je Gospodin Isus uskrisio nakon boravka četiri dana u grobu. Taj je događaj podijelio Židove: jedni su u Isusa povjerovali a drugi su se pridružili farizejima i namjeravali ga pogubiti, a i Lazara sa njime.

O daljnjem životu Lazarovu govore legende kako je sa sestrama Martom i Marijom dospio u Južnu Galileju te da je postao prvim biskupom Massidie, (danas Marseilles). U Betaniji se od 4. stoljeća povezuje grob i crkva na tom mjestu, gdje je Lazara Isus uskrisio.

Označeno u