Sveti Leon IX. papa

Sv. Leon IX. (1049.-1054.) rođen je 1002. godine u grofoviji Egishein i Dagslurf u Elzasu, krsno ime Bruno.

Školovao se u Toulu (Loren). Bio je dobroćudan pa su ga zvali 'dobri Bruno'. Kao mladog svećenika na carski dvor ga je uzeo car Konrad II. Izabran je za biskupa Toula u kojoj je neumorno radio na obnovi crkve, osobit života svećenika. Umro je 1048. godine papa Damaz II., a car Henrik je biskupa Brunu odredio za papu.

Prihvatio je papinstvo kada su ga izabrali narod i kler Rima. Uzeo je ime Leon IX. Kao papa je nastojao uspostaviti crkvenu stegu pa je one koji su simonijom stekli visoke crkvene službe uklanjao. Normani su upali u Papinsku državu i zarobili su papu ali ga i pustili. Za njegovog pontifikata se 1054. godine dogodio veliki crkveni raskol. Papa je već umro kada je kardinal Humbert izopćio patrijarha Mihajla Celurarija.