Sveti Prosper Akvitanski

Sv. Prosper Akvitanski (390.-463.) se rodio oko 390. godine u Akvitaniji u Galiji. Njegovi spisi odaju čovjeka visoke kulture i izobrazbe.

Bio je oženjen ali je u dogovoru sa ženom postao redovnik u Massiliju (današnji Marseilles). Bio je oduševljenik za teološki nauk sv. Augustina. Mnogo je truda uložio braneći Augustinov nauk o milosti i slobodnoj volji čovjekovoj. Sa svetim Hilarijem ide u Rim papi Celestinu I. da on svojim ugledom ustane u obranu Augustinova nauka, što je ovaj i učinio poslavši jednu poslanicu Galskim biskupima. Posljednje je godine posvetio pisanju teoloških i biblijskih djela, ljetopisa i duhovne poezije. Umro je 463. godine. U bazilici sv. Klementa u Rimu nalazi se jedna freska koja predstavlja sv. Prospera Akvitanskog.