Sveti Serapion Thmujski

Sv. Serapion Thmujski u mladosti se sa svojim prijateljem Amounom povukao u egipatsku pustinju te postao jedan od najpoznatijih učenika sv. Antuna Pustinjaka.

Zato je u povijesti Crkve uživao velik ugled. Sv.Jeronim u svome poznatom djelu «O slavnim muževima» govori o Serapionu kao o velikome umu te hvali njegovo prijateljstvo sa sv. Antunom. Spominje i njegovu spisateljsku djelatnost.

Sv. Serapin je sa sv. Atanazijem bio veliki pokornik Nicejskoga vjerovanja. U novije doba je na Atosu pronađen tzv. «Serapionov eulogij» koji je značajan za proučavanje egipatske liturgije.