Sveti Siksto III. papa

Sv. Siksto III. ( 432.- 440.) naslijedio je Celestina I. na stolici Petrovih nasljednika. Po rodu je Rimljanin, postao je svećenik te rimski biskup.

Borio se protiv pelagijanizma koji odbacuje istočni grijeh i pretjerano uzdiže mogućnosti čovjekove slobode te niječe nužnost milosti za spasenje. Uspio je primiriti 433. god. Crkvu u Aleksandriji i Antiohiji glede egzegeze Sv. pisma. Za njegovo se vrijeme završavaju gradnje rimskih bazilika (sv. Sabine, sv. Lovre, sv. Petra u okovima, sv. Marije Velike). Naglašavao je važnost Petrova nasljednika za život Crkve. Umro je 440. god. a položeno mu je tijelo pokraj groba sv. Lovre na Tibertinskoj cesti.