Sveti Akvila i Priscila

Sv. Akvila i Priscila suradnici su sv. Pavla.

Bijahu Židovi, bračni par, te postadoše kršćani, a zbog svoje revnosti dragi sv. Pavlu. Novi zavjet više puta ih spominje, a ponajviše Djela apostolska (Dj 18, 2-3), te Pavao u Poslanici Rimljanima (Rim 16, 3-4).

Jedno su vrijeme živjeli u Korintu i kod njih je Pavao proboravio jednu i pol godinu. Sa sv. Pavlom su putovali do Efeza i ondje su ostali. Bavili su se obrtom i trgovinom te su revno vršili djela apostolata. Pavao ih se sa zahvalnošću često sjećao. "Rimski martirologij" njihov blagdan spominje na današnji dan. Sv. Pavao im je u svojim poslanicama podigao trajni spomen.