Sveti Fridrik

Sv. Fridrik (Friedrich) živio je na prijelazu 8. i 9. st., vjerojatno potječe iz Frizije.

Izobrazbu je stekao kod nekih redovnika. Naslijedio je biskupa Rikfrida na biskupskoj stolici u Utrechtu. Prijateljevao je s Rabanom Maurom (opat u Fuldi i nadbiskup u Meinzu), poznatim teologom i autorom himna "Veni Creator".

Na molbu cara Ludviga pošao je s Odulfom evangelizirati Friziju. Fridrika 838. godine ubila su dvojica plaćenika koje je poslala carica Judita jer ju je javno ukorio zbog nemoralnog života. Sahranjen je u Utrechtu ali relikvije nisu pronađene.