Sveti Poncijan i Hipolit

Sv. Poncijan i Hipolit zajedno su prognani na Sardiniju što je razlog zajedničkog slavlja spomen dana. Oba su mučenici.

Sv. Poncijan je izabran za papu 230. godine Car Maksim Fračanin, prvi barbarin rimski car, ponovno započinje progone kršćana. Okomio se na voditelje Crkve: biskupe, svećenike i đakone. Uhićen je papa Poncijan i prognan na Sardiniju. Odrekao se biskupske službe da bi bio izabran novi papa. Umro je na Sardiniji a tijelo mu je dao prenijeti u Rim papa Fabijan i sahraniti u Kalistove katakombe.

Sv. Hipolit bio je rimski svećenik i poznati teolog. Sukobio se s papom Kalistom i sebe je smatrao rimskim biskupom te je postao prvim protupapom. U progonstvu pružio je ruku pomirenja papi Poncijanu priznajući ga rimskim biskupom. Umro je u zatočenju a tijelo mu je kasnije preneseno u katakombe na Tiburtinskoj cesti u Rimu.