Iskusio sam Božju nazočnost i njegovu ljubav pa je istinski mir ispunio moje srce

Martin dojmljivo pripovijeda kako je postao vjernik Katoličke Crkve: „Potječem iz ortodoksne židovske obitelji. Jednoga me je dana poznanica povela sa sobom u katoličku crkvu.

Crveno (vječno) svjetlo, što je sijalo ispred svetohraništa, duboko me dirnulo jer me podsjećalo na sinagogu. Ništa nisam razumio tijekom svete Mise, ali nevjerojatan mir ispunjavao je moje srce.

Božja je nazočnost i njegova ljubav djelovala iznimno snažno na moju dušu. Bio sam duboko potresen, plakao sam kao nikada do tada. Kad mi je poznanica pričala o Gospinim ukazanjima u Međugorju, osjetio sam duboku želju poći onamo. Napokon sam se našao u Međugorju i doživio neizreciv mir.

U srcu sam osjetio kako me Bog želi kao krštenika. U Međugorju sam shvatio koliko me Marija (Gospa) voli. Mnogo sam plakao jer ovakva ljubav ne ovisi o našim mogućnostima (htijenju). Ona je dar Božji. Ovdje sam počeo vjerovati u Isusovu nazočnost u Presvetom oltarskom sakramentu.

On je kruh života. Otkrio sam dar svete ispovijedi, toga divnog sakramenta što ga mnogi mladi ne doživljavaju dovoljno vrijednim i poželjnim. A doista bismo trebali biti svjesni tako divna dara! Toliko nam je potrebna sveta ispovijed i oproštenje! Isus nas i dozivlje govoreći: ‘Odreci se grižnje savjesti, skini sa sebe breme!’ Sve više sam čeznuo za krštenjem i svetom pričesti. Mene kao Židova Marijina je prisutnost duboko ganula jer je uloga majke u židovskoj obitelji vrlo bitna, ona osigurava postojanost i daruje stalnu nježnost.

Roditelji su bili duboko povrijeđeni kad sam prešao na katoličanstvo, ali me majka voli danas kao i prije. Marija u Međugorje dolazi svaki dan, ona je uvijek ista, a našemu je životu potrebna ta postojanost. Svi mi trebamo majku i njezinu ljubav. Bog nas je takve stvorio.

Prve dane života provedemo u sobi svoje majke gdje nas ona brižno hrani i ljubi. U duhovnome životu također trebamo majku! Marija je svima majka, bili mi Židovi, protestanti, katolici ili ateisti.

Ona nas sve ljubi! U određeno ćemo vrijeme Božjom voljom svi biti zasađeni na jedno jedino stablo i židovski će narod vidjeti da je Isus Mesija. Ne biramo mi Isusa, nego Isus odabire nas, samo trebamo otvoriti srce i reći da.“