Kako je majka pokušala spasiti svoje dijete

Nedavno su, kad je Nizozemskom harala velika poplava, u gradu Roterdamu ulice bile pune vode.

Visina je vode bila i do 2,5 metra. Ljudi, žene, djeca bježali su na krovove kuća. U selu blizu grada Roterdama našli su mladu ženu – majku kako stoji pokraj kućnih vrata i mrtva drži visoko iznad sebe u rukama svoje mrtvo dijete.

Vidi se da je htjela pobjeći i spasiti sebe i dijete, a kad je vidjela da je to nemoguće, htjela je spa­siti barem dijete. Zato ga je podigla visoko i čvrsto u rukama da do njega ne dopru mutne vode. Majka se utopila, ali ni mrtva nije ispustila dijete iz ruku. Utopila se majka, utopilo se i dijete, ali je ostao potresan primjer silne, požrtvovne i svete majčine ljubavi. Takve požrtvovne majke trebamo danas kada našoj djeci prijete razne opasnosti i napasti.

Označeno u