Primjeri milosti zadobivenih po molitvi Tri Zdravo Marije

Otac kapucin Giovani Battista, vatreni širitelj ove pobožnosti zabilježio je:

Ovaj čudesni događaj svjedoči milosno djelovanje ove dnevne molitve na čast Bezgrešne, Ljiljana Presvetog Trojstva. Odigrao se u seocu Sorzano, u španjolskoj pokrajini Rioja. Isusovac o. Santu održao je tamo misije i zabilježio sljedeće: Među seljacima bio je jedan najgori od svih ostalih, odan opačinama i jezoviti psovač. Došao je misionaru ispripovijedati svoj doživljaj i javno ga priznati. Pritom je izjavio da se sada obratio i vise ne griješi.

"Kako je to moguće?" - začudio se misionar. "Nedavno sam pri poslu, prema svojoj lošoj navici, izrekao strašnu kletvu, a jedna od mojih mula se ritala i pogodila me usred prsiju. Od snažna udarca pao sam mrtav"

"Ma ne!" - povika misionar u sumnji da čovjek nije pri pameti. "Rekao sam, bio sam mrtav, a dokaz je đavao koji se pojavio da me povuče u pakao. Najednom se pojavila Presveta Djevica povikavši: "Puštaj ga, on je moj.....!" - "I doista, probudio sam se nekoliko dana kasnije potpuno zdrav, zahvaljujući Nebeskoj Majci."
"A što ste učinili Presvetoj Djevici?"

"Dragi oče, skoro ništa. Doduše, molio sam svaki dan Tri Zdravo Marije i zbog njih me Ona spasila. To možete svima pripovijedati. Od toga sam dana svetac, više ne griješim."
Ovo tako malo, vjere dostojno izvješće, pratio je misionar sa skepsom. Slučajno je slijedeći dan susreo tetku, dobru staricu, navodno od smrti probuđena obraćenika. "Što se dogodilo s vašim nećakom?! - upita misionar.

Tada mu je starica opisala kako je njezin nećak udaren kopitom u prsa pao mrtav pokraj pluga. Odnijeli su ga kući, smatravši da je mrtav položili su ga na odar. Međutim, liječnik je uskratio dozvolu pokopa, jer mu se činilo da cuje slabo kucanje srca. To je stanje trajalo nekoliko dana. Najednom se, na naše veliko čudo, podigao moj nećak s odra uzviknuvši: "Ona me je spasila! Da, Presveta Djevica me spasila!".....Doista, povredama ni traga, nećak se okanio loših navika tako temeljito da se u svojoj jednostavnosti naziva svecem."

O Sveta Djevice Marijo bez grijeha začeta, moli za nas, koji se Tebi utječemo!