Padre Pio mi je govorio: “Moli, Kristijane, moli.”

"Kad god sam izmolio devetnicu svetom Padre Piju, on bi mi se javio u snu"

Velečasni Kristijan Perović ima posebno svjedočanstvo svoga svećeničkog puta, ali i neobičnog odrastanja. Naime, njegove prve riječi bile su: “Mama, sanjao sam Padre Pija.” Tako reći cijeli je život proveo Padrom Pijom, a kada god izmoli devetnice uvijek ga sanja na način kako Isus dopusti da mu prenese poruku u snu

Pogledajte i poslušajte svjedočanstvo velečasnog Kristijana: