Papa: Grijeh je ne moliti za ljude na vlasti

Kršćani imaju molitvom pratiti vladajuće, pa i kada griješe – snažan je poticaj pape Franje koji je 18. rujna, u propovijedi na jutarnjoj misi koju je slavio u Domu svete Marte.

I od vladajućih traži da mole, jer bi se u suprotnom mogli zatvoriti u malu skupinu vlastite stranke. Naprotiv, onaj koji je u vlasti i koji je svjestan svoje podložnosti pred narodom i pred Bogom, moli.

Papa je u svojemu razmišljanju krenuo od Prvoga čitanja i Evanđelja iz današnje liturgije. U Prvom čitanju sveti Pavao savjetuje Timoteju da se moli za sve koji su na vlasti, a u Evanđelju se govori o čovjeku iz vlasti koji moli. Riječ je o satniku čiji je sluga bio bolestan. Volio je narod, iako je bio stranac, i volio je svojega slugu, stoga se zabrinuo.

Taj je čovjek osjetio potrebu za molitvom – primijetio je Papa. I to ne samo zato što je volio slugu, nego i zato što je bio svjestan da nije gospodar svega, da nije posljednja instanca. Znao je da je iznad njega drugi koji naređuje. Imao je podanike, ali je i sâm bio podčinjen. To ga je potaknulo na molitvu. Vladajući koji je svjestan toga, moli – istaknuo je papa Franjo te dodao – Ako ne moli zatvara se u vlastito samoodnošenje ili u ono svoje stranke, u krug iz kojega više ne može izići; postaje čovjek zatvoren u sebe.

Ali, kada vidi stvarne probleme, i kada je svjestan te podložnosti, da postoji netko tko ima veću vlast od njega… tko ima veću vlast od vladajućih? – upitao je Papa te istaknuo – Narod koji mu je dao vlast, i Bog od kojega, preko naroda, dolazi ta vlast. Kada čovjek iz vlasti ima tu svijest o podčinjenosti, on moli – ponovio je papa Franjo.

Ističući važnost molitve čovjeka na vlasti, Sveti je Otac napomenuo da je njegova molitva za opće dobro naroda koji mu je povjeren. Treba moliti Boga milost da može dobro vladati, poput Salomona koji nije od Boga tražio zlato i bogatstvâ, nego mudrost kako bi mogao upravljati narodom. Svi koji vladaju trebaju moliti Gospodina tu mudrost – napomenuo je Papa. Vrlo je važno da mole, tražeći od Gospodina da im ne oduzme svijest o podređenosti Bogu i narodu; da moja snaga bude tamo, a ne u maloj skupini ili samo u meni – kazao je Papa.

A onomu tko kaže da je agnostik ili ateist, Papa kaže da se, ako ne može moliti, suoči sa svojom savješću i s mudrim ljudima iz svojega naroda, ali da ne ostane sâm s malom skupinom ljudi iz svoje stranke, jer to je onda samoodnošenje – istaknuo je Papa te podsjetio da u Prvom čitanju Pavao poziva na molitvu za kraljeve, kako bismo mogli voditi miran i dostojan život, posvećen Bogu.

Međutim, – primijetio je Sveti Otac – kada neki vladar učini nešto što nam se ne sviđa, upućuju mu se kritike, ili u suprotnom, pohvale. Ostavlja ga se samoga s njegovom strankom, s parlamentom. Međutim, ne smijemo ostaviti same one koji vladaju, moramo ih pratiti molitvom. Kršćani moraju moliti za vladajuće. Netko bi mogao reći: Oče, kako da molim za toga koji čini toliko ružnih stvari? – primijetio je Papa te istaknuo – Njemu je molitva još potrebnija. Moli, čini pokoru za tog vladara.

Zagovorna molitva – tako je lijepo ono što kaže Pavao – za sve kraljeve, za sve koji su na vlasti. I to zato da možemo živjeti mirno i spokojno. Kada je čovjek na vlasti slobodan, i može vladati u miru, čitavi narod ima koristi od toga – napomenuo je Papa te potaknuo sve da učine ispit savjesti o molitvi za vladajuće. Učinite mi jednu uslugu – rekao je – Neka svatko od vas odvoji danas pet minuta, ne treba više. Ako je u vlasti, neka se upita: Molim li se onomu tko mi je preko naroda dao vlast? A ako nije u vlasti neka se pita: Molim li se za one na vlasti? Molim li se za sve na vlasti, ne samo za one koji mi se sviđaju? I kada obavljate ispit savjesti prije ispovijedi, ako uočite da niste molili za vladajuće, recite to u ispovjedaonici. Jer, grijeh je ne moliti za one na vlasti – rekao je na kraju papa Franjo.

Označeno u