Papa: Mučenje ljudi smrtni je grijeh!

Papa Franjo je povodom Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja u današnjem tweetu istaknuo da je mučenje ljudi smrtni grijeh, pozivajući pritom kršćanske zajednice da pomažu žrtvama mučenja

Mučenje ljudi smrtni je grijeh! Kršćanske se zajednice moraju opredijeliti da pomažu žrtvama mučenja – istaknuo je papa Franjo u današnjoj tweet-poruci u prigodi Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja.

Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja
Naime, na današnji je dan 1987. godine na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. UN je uvijek osuđivao mučenje kao jednu od najpodlijih stvari koje jedan čovjek može učiniti drugomu. Prema međunarodnom pravu, riječ je o zločinu i ono je apsolutno zabranjeno te se ni u kojem slučaju ne može opravdati. To vrijedi za sve članice međunarodne zajednice bez obzira na to je li država ratificirala međunarodne ugovore koji izričito zabranjuju mučenje ili ne.

Opća deklaracija o pravima čovjeka
Ovaj je događaj tim važniji jer će se 10. prosinca ove godine obilježiti 70 godina od proglašenja Opće deklaracije o pravima čovjeka koja u članku 5. tvrdi da se „nitko ne smije podvrgnuti mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni“. Riječ je o dokumentu koji je od temeljne povijesne važnosti jer predstavlja prvo svjedočanstvo želje međunarodne zajednice da na općoj razini prizna prava koja pripadaju svakom ljudskom biću, a među kojima je i pravo da se nitko ne smije podvrgnuti mučenju.

Mučenje nije stvar prošlosti
Međutim, unatoč tomu što međunarodno pravo apsolutno zabranjuje mučenje, i dan danas smo svjedoci mučenja, progona, genocida i drugih oblika okrutnog, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja u mnogim zemljama svijeta. Mučenje, dakle, nije stvar prošlosti.

Papino zalaganje
Za vrijeme svog pontifikata papa Franjo je u više navrata osudio taj zločin. Tako je 22. lipnja 2014. godine za vrijeme molitve Angelusa u prigodi Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja Sveti Otac istaknuo da je „mučiti ljude smrtni grijeh! To je vrlo težak grijeh!“ No, Papa se nije ograničio samo na osudu, već je također pozvao kršćane da predanom suradnjom rade na njegovu iskorjenjivanju i da pomažu žrtvama i njihovim obiteljima.

Papa Franjo u Auschwitzu
Papa Franjo je protiv mučenja govorio i za vrijeme svog pohoda Poljskoj u srpnju 2016. godine. Okrutnost nije prestala u Auschwitzu, u Birkenauu – upozorio je tom prilikom Sveti Otac – I danas se muči ljude; mnoge se zatvorenike muči kako bi progovorili… To je grozno! Danas postoje muškarci i žene koji u prenatrpanim zatvorima žive, oprostite mi na izrazu, poput životinja!

Molitveno bdjenje
Ekumenska udruga Kršćanska akcija za ukidanje mučenja (Acat) i ove će godine 26. lipnja diljem svijeta održati noćno molitveno bdjenje protiv mučenja i smrtne kazne. Time želi iskazati blizinu i potporu svima onima u svijetu koji su pretrpjeli ili trpe mučenje ili nečovječno i ponižavajuće postupanje.