Papa: Postoji Netko tko je u nas utisnuo izvornu ljepotu koju nikakav grijeh, nikakav pogrešan odabir ne može potpuno izbrisati

Kada se osjećamo tužni, kada izgleda da sve ide po krivu, tada se trebamo prisjetiti: „Bog me ljubi. Bog me nikad ne napušta“ – poručio je papa Franjo danas svojim pratiteljima na Twitteru.

Sveti je Otac nedavno, točnije 14. lipnja ove godine za vrijeme opće audijencije srijedom, napomenuo da nitko od nas ne može živjeti bez ljubavi, ističući da je ružno ropstvo u koje možemo upasti jest misliti da se ljubav zaslužuje.

Možda veliki dio tjeskobe suvremenog čovjeka dolazi od toga – nastavio je Papa – misliti da ako nismo jaki, privlačni i lijepi, tada se nitko neće brinuti za nas. Mnogi danas traže da budu viđeni samo zato da ispune unutarnju prazninu: kao da smo ljudi kojima je vječno potrebno potvrđivanje. No, možete li zamisliti svijet u kojemu svi traže načine kako privući pažnju drugih, a nitko nije spreman drugoga besplatno ljubiti?

Zamislite takav svijet: svijet bez besplatnosti ljubavi! Izgleda kao ljudski svijet, ali to je zapravo pakao. Toliki ljudski narcizmi nastaju iz osjećaja samoće i sirotanstva. Iza takvih naizgled neobjašnjivih ponašanja krije se pitanje: je li moguće da ne zaslužujem da me se zove po imenu, to jest biti ljubljen? Jer ljubav uvijek zove po imenu – kazao je tom prilikom papa Franjo.

Sveti je Otac potom podsjetio da je Božji prvi korak prema nama bezuvjetna ljubav koja čini prvi korak. Bog nas prvi ljubi. Bog nas ne ljubi jer u nama postoji neki razlog koji pobuđuje ljubav. Bog nas voli, jer On sam je ljubav, a ljubav se po svojoj naravi teži širiti i darivati se – kazao je Papa te dodao: Bog čak ni svoju dobrohotnost ne povezuje s našim obraćenjem: to je eventualno posljedica Božje ljubavi.

Uputio je potom na riječi svetoga Pavla Apostola iz njegove Poslanice Rimljanima: „Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“ (Rim 5,8). Dok još bijasmo grešnici; bezuvjetna ljubav – istaknuo je papa Franjo. Bili smo „daleko“, poput rasipnog sina iz prispodobe: „Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se…“ (Lk 15,20). Iz ljubavi je naš Bog ostvario izlazak iz samoga sebe, da nas nađe u ovoj pustopoljini kojom mu je bilo besmisleno prolaziti. Bog nas je ljubio i dok smo bili grešnici – naglasio je Sveti Otac.

Tko od nas ljubi na taj način ako ne otac ili majka? – upitao je zatim Papa te rekao da nam jedino ljubav oca i majke daje shvatiti kakva je Božja ljubav. Mi smo Božja ljubljena djeca! No može li biti da ima djece koju Bog ne ljubi? Ne. Svi smo djeca koju Bog ljubi. Ne postoji neko prokletstvo nad našim životom, već samo dobrohotna Božja riječ koja je istrgla naš život iz ralja ništavila.

Istina svega je istina odnosa ljubavi koja veže Oca sa Sinom po Duhu Svetom, odnos u koji smo primljeni po milosti. U Isusu Kristu smo priželjkivani, željeni i ljubljeni. Postoji Netko tko je u nas utisnuo izvornu ljepotu koju nikakav grijeh, nikakav pogrešan odabir ne može potpuno izbrisati – zaključio je papa Franjo.