Papa u Angelusu: Slijediti Isusa isključuje žaljenje i gledanje unatrag

Crkva je po svojoj naravi u pokretu, nije ona koja sjedi na jednom mjestu i ne miruje u svom prostoru.

Biti Isusovi učenici znači biti radikalni, odlučni i uvijek u pokretu poput Njega – rekao je papa Franjo danas prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra osvrnuvši se na evanđelje današnje liturgije u kojem sveti Luka izvještava o Isusovom posljednjem putovanju prema Jeruzalemu (Lk 9,51-62). To je ne samo zemljopisno i prostorno, nego duhovno i teološki dug hod prema izvršenju Mesijinog poslanja. Isusova odluka je radikalna i potpuna, a oni koji ga slijede pozvani su ogledati se u njoj.

Evanđelist nam danas predstavlja tri lika, odnosno tri poziva koji stavljaju na vidjelo koliko se traži od onoga tko želi Isusa slijediti do kraja – rekao je Papa i istaknuo – Prva mu osoba obećava: „Za tobom ću kamo god ti pošao“ (Lk 9,57). No Isus odgovara da Sin Čovječji, za razliku od lisica koje imaju jazbine i ptica koje imaju gnijezda, „nema gdje bi glavu naslonio“ (Lk 9,58). Naime, Isus je ostavio očinsku kuću i odrekao se svake sigurnosti kako bi izgubljenim ovcama svojega naroda naviještao Kraljevstvo Božje.

Tako je nama svojim učenicima pokazao da naše poslanje u svijetu ne može stajati na jednom mjestu, nego uvijek mora biti u pokretu – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Crkva je po svojoj naravi u pokretu, nije ona koja sjedi na jednom mjestu i ne miruje u svom prostoru. Otvorena je najširem obzoru, poslana je nositi evanđelje po svijetu i doći do ljudskih i egzistencijalnih periferija.

Druga osoba koju Isus susreće, izravno od Njega prima poziv, no moli ga: „Dopusti mi da prije odem i pokopam oca“ (Lk 9,59) – rekao je papa Franjo i objasnio – To je opravdan zahtjev, utemeljen na zapovijedi poštivanja oca i majke (Iz 20,12). Međutim, Isus odgovara: „Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve“ (Lk 9,60). Tim riječima koje su namjerno bile provokativne, želio je dati prednost nasljedovanju i navještaju Kraljevstva Božjega, pa i u odnosu na najvažnije stvarnosti kao što je obitelj. Hitnost navještaja evanđelja koje raskida lanac smrti i promiče vječni život, ne dopušta kašnjenja, nego traži potpunu spremnost i raspoloživost.

Treća osoba, također želi slijediti Isusa, no nakon što se oprosti od rodbine, a Učitelj mu kaže: „Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje“ (Lk 9,62) – rekao je Papa i naglasio – Slijediti Isusa isključuje žaljenje i gledanje unatrag, te traži krepost odluke. Vrijednost tih uvjeta koje je Isus postavio - biti u pokretu, spremnost i odluka - nije u nizu negativnih odgovora koji se daju na dobre i važne životne stvari. Umjesto toga naglasak treba staviti na glavni cilj: postati Kristov učenik!

To je slobodan i svjestan izbor koji je učinjen zbog ljubavi kako bi se uzvratilo na neprocjenjivu Božju milost, a ne način kako bismo promicali sebe. Isus želi da budemo oduševljeni Njime i evanđeljem. To je oduševljenje srca koje se pretvara u konkretne geste blizine, prihvata i brige za najpotrebitiju braću, upravo kako je On sam živio. Neka nam Blažena Djevica Marija, slika Crkve na putu, pomogne radosno slijediti Gospodina Isusa i obnovljenom ljubavlju naviještati braći Radosnu vijest spasenja – zaključio je Sveti Otac prije molitve Anđeoskog pozdravljenja.

Označeno u