Predstavljanje dokumenta 'Crkva se pomlađuje'

'Iuvenescit Ecclesia' je pozitivan dokument za obnovu vrijednosti karizmatskih darova u životu Crvke, istaknuto je na tiskovnoj konferenciji u Tiskovnom uredu Svete Stolice, na kojoj su govorili kardinal Gerhard Müller, pročelnik Zbora za nauk vjere, te pročelnik zbora za biskupe Marc Ouellet.

Dokument dolazi iz daleka, iz pronicavosti svetoga Ivana Pavla II., nadahnutoj na Drugom vatikanskom saboru, a znakovito je to da se objavljuje u pontifikatu pape Franje. Dokument se više usredotočuje na teološke negoli pastoralne problematike, oslanjajući se na načelo pape Wojtyłe o „jednakoj važnosti“ hijerarhijskih i karizmatskih darova.

Svrha je ovoga dokumenta – produbljujući svijest o bitnim čimbenicima koji se odnose na hijerarhijske i karizmatske darove, zanemarujući sterilna suprotstavljanja i usporedbe – pogodovati zajedništvu darova, odnosu i sinergiji, imajući u vidiku obnovljeni misionarski zanos Crkve i „pastoralno obraćenje“ na koje nas poziva papa Franjo – kazao je kardinal Müller.

Kardinal je istaknuo sposobnost Crkve da ju i u teškim vremenima obnavlja Duh Sveti. Ustvrdio je dakle da ne postoji „Crkva Duha“ suprotstavljena „Institucionalnoj Crkvi“ jer „hijerarhijski i karizmatski darovi“ uvijek se jedni na druge odnose. Istaknuo je ulogu papa nakon Sabora u prihvaćanju i vrjednovanju darova raznovrsnih crkvenih pokreta.

Petrov je nasljednik na razini opće Crkve stvarno poticao povezivanje i zajedništvo između hijerarhijskih i karizmatskih darova, vrjednujući misijsko širenje pokreta i novih crkvenih zajednica u krajevnim crkvama, naročito krajevima gdje je potrebna nova evangelizacija – podsjetio je pročelnik Zbora za nauk vjere.

Pokreti nisu oprečni biskupima

Kardinal Marc Ouellet je istaknuo kako su Drugi vatikanski sabor i posebice sveti Ivan Pavao II. posebnu ulogu pridavali „novim oblicima svjedočenja vjere“ koji mogu „odgovoriti na izazov nove evangelizacije sekulariziranoga društva“. Kada se snažno ističe misijska dimenzija Crkve, Papa Franjo pomaže pastirima da budu oštroumniji u raspoznavanju karizmi. Na novi dokument upravo stoga treba pozitivno gledati – ustvrdio je pročelnik zbora za biskupe.
Nije riječ o tomu da se u praksi izjednačuju razlike između hijerarhijskih i karizmatskih darova, već o boljem integriranju različitih karizmi posvećenog života u krajevnim crkvama pod vodstvom biskupa, čija je zadaća raspoznavati, prihvatiti i pratiti karizmatske stvarnosti, koje su potekle iz djelovanja Duha Svetoga u crkvenoj zajednici – kazao je pročelnik Zbora za biskupe.

Obojica su kardinala istaknuli važnost društvene dimenzije kao mjerila za raspoznavanja pokreta. Za papu Franju je osnovno da karizme budu u službi krajevne Crkve, te da nikada ne budu suprotstavljene pastirima – kazao je kardinal Ouellet. Na tiskovnoj je konferenciji sudjelovao i msgr. Pietro Coda, teolog, koji je naglasio „suglasje“ posljednjih papa glede pokreta također i pozitivno ozračje novoga dokumenta, a profesorica Maria del Carmen Aparicio Valls je govorila o dinamici institucija-karizma, polazeći od osobnoga redovničkog iskustva.