Video: Gospino ukazanje, 14.10.1983.

Snimka Gospinog ukazanja 14.10.1983, samo dvije godine nakon što se Nebo otvorilo i izabralo malene da vide i čuju Onu koja će do dana današnjeg silaziti sa vječnog izvora Ljubavi u našu dolinu suza.

Gospa se nije uvijek pokazivala na istom mjestu, ni skupini, ni pojedincima, niti su njezina ukazanja uvijek jednako trajala. Nekada je to bilo samo dvije minute, nekada i sat vremena. Isto tako, Gospa se nije uvijek ukazivala kad su to djeca htjela ili poželjela. Nekada se nije nikako ukazivala. Nekada su djeca molila i čekala, ali se Gospa nije ukazivala toga časa nego poslije, i to neočekivano i nenajavljeno.

A nekad se ukazala jednima, a ne drugima. Ako nije unaprijed obećala da će se ukazati u određeno vrijeme, nitko nije mogao predvidjeti hoće li se i kad će se ukazati. Nije se ukazivala samo navedenim vidiocima, nego i drugim ljudima koji su bili najrazličitijih uzrasta, naobrazbe, dobi, rase i zanimanja. Sve to govori da ukazanja nisu u ljudskoj režiji, da ne ovise ni o vremenu, ni o mjestu, ni o želji, ni o molitvi vidjelaca i naroda, nego o volji one koja se ukazuje. Snimke to potvrđuju, i mogu se uzeti kao jedan od vjerodostojnih dokaza tome, a ova je jedna snimljena sa samih početaka ukazanja.

Označeno u