Angelus - Svoj život i sudbinu Crkve i svijeta, povjerimo Mariji

Nakon svete mise u nedjelju, papa Franjo je kazao kako je duboko ožalošćen zbog tragedije koja je pogodila Kolumbiju, gdje je zbog obilnih i olujnih kiša, došlo do odronjavanja, što je u gradu Mocoa, prouzročilo brojne ljudske žrtve.

I dalje stižu vijesti o krvavim oružanim sukobima u Demokratskoj Republici Kongo, koji su uzrok smrti i iseljavanja i koji isto tako pogađaju osobe i crkvena dobra: crkve, bolnice, škole… Izrazivši svoju blizinu narodu DR Konga, papa Franjo je sve vjernike pozvao da mole za mir, kao i za obraćenje počinitelja tih zločina te ne ostanu robovi mržnje i nasilja.

Sveti Otac je zatim kazao kako zainteresirano prati situaciju u Venezueli i Paragvaju te za tamošnje narode, njemu tako drage, moli, a pozvao je zatim i sve ostale da ustraju u neumornoj molitvi, tražeći politička rješenja, izbjegavajući svako nasilje. Pozvao je zatim okupljene vjernike da svoje misli uprave Presvetoj Djevici.

- Njoj prikazujemo svoje radosti, tuge i nade. Molimo je da milostivo pogleda na sve one koji među nama trpe, osobito na bolesne, siromašne i one bez dostojnog zaposlenja – kazao je.

Spomenuvši se zatim dvoje istaknutih laika, iz iste regije: blaženog Odoarda Focherinija i službenice Božje Marianne Saltini, svjedokâ Kristove ljubavi, Papa je sa zahvalnošću pozdravio vjernike laike te ih potaknuo da budu protagonisti života svojih zajednicâ i u zajedništvu sa svojim svećenicima, kao i da se uvijek daju na ono bitno u naviještanju i svjedočenju Evanđelja.

Zahvalivši se zatim biskupima iz regije Emilia Romagna i posebno Pastiru-domaćinu, mons. Francescu Caviniju, pozvao ih je da budu uz svoje svećenike, svojim uhom i brižnom blizinom.

Sveti Otac se zahvalio svim vjernicima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, građanskim Vlastima, a posebno onima koji sudjelovali u organizaciji posjeta, kao i Zboru, koji je animirao liturgiju. Pozvao je zatim sve da svoj život i sudbinu Crkve i svijeta, povjere Mariji, predvodeći molitvu Angelusa. Udjelivši na kraju svima blagoslov, otpustio je mnoštvo.

Označeno u