Kardinal Sarah: Nijedna sinoda ne može izmisliti ‘žensko svećeništvo’

Kardinal Robert Sarah, prefekt emeritus Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, istaknuo je da je “svećenstvo jedinstveno” i upozorio da “nijedan sabor, nikakva sinoda” ne može “izmisliti žensko svećeništvo”, javlja CNA.

Na konferenciji o svećeništvu, pod naslovom “Radosni službenici evanđelja” održanoj 3. srpnja u Koncilijarnom sjemeništu u Mexico Cityju, kardinal je potvrdio da nitko “nema moć preobraziti ovaj božanski dar kako bi ga prilagodio i smanjio njegovu transcendentnu vrijednost na kulturnom i ekološkom polju.”

„Nijedan sabor, nijedna sinoda, nijedna crkvena vlast nema moć izmisliti žensko svećeništvo… a da ozbiljno ne naruši vječnu svećenikovu fizionomiju, njegov sakramentalni identitet, unutar obnovljene ekleziološke vizije Crkve, otajstva, zajedništva i poslanja”, naglasio je.

Sarah je istaknuo da „katolička vjera ispovijeda da je sakrament reda, koji je ustanovio Krist Gospodin, jedan, istovjetan za sveopću Crkvu. Za Isusa ne postoji afričko, njemačko, amazonsko ili europsko svećeništvo. Svećeništvo je jedinstveno, istovjetno je za sveopću Crkvu.”

Svećeništvo je ‘dar’

Na konferenciji prefekt emeritus osvrnuo se i na “bit svećenika” te istaknuo kako je “svećeništvo veliko, ogromno otajstvo, tako velik dar da bi ga bilo grijeh odbaciti”.

„To je božanski dar koji treba primiti, razumjeti i živjeti, a Crkva je uvijek nastojala razumjeti i dublje ući u stvarno i vlastito biće svećenika, kao krštenika, pozvanog da bude alter Christus, drugi Krist, još više ipse Christus, sam Krist, da ga predstavlja, da mu se suobličuje, da bude oblikovan i posredovan u Kristu svećeničkim ređenjem“, objasnio je.

Za gvinejskog prelata, „svećenik je Božji čovjek koji je dan i noć u Božjoj prisutnosti da ga slavi, da mu se klanja. Svećenik je čovjek koji se i sam prinosi kao žrtva da produži Kristovu žrtvu za spasenje svijeta.”

Kardinal je rekao da je “prva zadaća” svećenika “moliti, jer svećenik je čovjek molitve: On započinje svoj dan sa časoslovom i završava svoj dan s časoslovom.”

“Svećenik koji ne moli uskoro će umrijeti. Crkva koja ne moli mrtva je Crkva”, upozorio je.

Što se tiče nedostatka svećeničkih zvanja, potaknuo je vjernike na molitvu jer „nije da nas je malo“.

“Krist je odredio 12 za cijeli svijet. Koliko nas je danas svećenika? Nas svećenika u svijetu ima blizu 400.000. Previše nas je.”, rekao je, citirajući isto opažanje pape Grgura Velikog. u 7. stoljeću.

“Mnogi su prihvatili svećeništvo, ali ne obavljaju posao svećenika”, objasnio je Sarah.

“Dakle, kao odgovor, moramo moliti. Zamolite Ga da pošalje radnike u svoju žetvu, molite. I pokažite da smo mi svećenici radosni, jer ako mladi ljudi vide da smo tužni, nećemo nikoga privući.” potaknuo je. “Moramo biti radosni, čak i ako patimo.”