NAJAVA: Tribine Humac

Tribine na Humcu srijedom kroz prošlu godinu donijele su brojna poticajna svjedočanstva i poznate goste. Inače su se održavale u staroj ili novoj crkvi sv. Ante.

Od ove srijede, 19. listopada u 19 sati, duhovni susreti na Humcu, prvi put će se održati u obnovljenom Domu svetog Ante na Humcu.

Tribinu u novom prostoru otvoriti će fra Ante Vučković s predavanjem "Za sve je kriva svekr(i)va", na temu međuljudskih odnosa.

Iz organizacije tribine pozivaju da im se pridružite i da skupa učimo kako ostvariti što bolje međuljudske odnose koji su bit i smisao svakog života!

Životopis

Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958. u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 10. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu. Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu La dimensione dell’ascolto in M. Heidegger (Roma, 1993.) i na hrvatskomu Dimenzija slušanja u M. Heideggera (Zagreb, 1993.)

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 1999./2000.), na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 2005. / 2006.) i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (od ak. God. 2015. / 2016.). U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., u zvanje izvanrednoga profesora 2007. god., a u zvanje redovnog profesora (I. izbor) 2015.

Bio je prodekan za nastavu od 2003. do 2005. Bio je u istom razdoblju pročelnik fakultetskog povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu. Ak. god. 2008./2009. koristio je slobodnu studijsku godinu, a proveo ju je u Izraelu. Bio je prodekan za znanost (2009. – 2011.). Bio je dekan KBF-a od 2011. do 2013., a od 2013. – 2015. prodekan za znanost.

Član je Uredničkog vijeća časopisa Crkva u svijetu i član je znanstvenog vijeća časopisa Nova prisutnost.

Bio je član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler.

Predsjednik je Franjevačkog instituta za kulturu mira od 2016.