Papa Franjo na kongresu o natalitetu: Obitelj je budućnost društva

Papa Franjo sudjelovao je 12. svibnja u Rimu na trećem kongresu o natalitetu (Stati Generali della Natalità) koji promiče Forum obiteljskih udruga. Rađanje djece glavni je pokazatelj nade jednog naroda, rekao je, prenosi Vatican News.

Potrebne su dalekosežne politike bez ideoloških ograda, preporučio je Papa; osim toga, nikada ne valja suprotstavljati natalitet i prihvat.

Samo 393.000 – od tog je broja djece rođene prošle godine u Italiji papa Franjo krenuo kako bi očitovao svoju zabrinutost zbog demografskoga pada koji karakterizira cijelu Europu, kao i zbog današnje kulture koja je „neprijateljica“ obitelji, te istodobno, kako bi potaknuo na nadu u budućnost rađanjem novih života i prevladavanjem onih, gotovo nepremostivih, uvjeta za žene koje su najviše oštećene i koje su ropkinje selektivnoga rada.

Učinio je to sudjelujući, već drugi put, na kongresu o natalitetu (Stati Generali della Natalità) koji promiče Forum obiteljskih udruga, održanom danas u Rimu. Već je 2021. godine Sveti Otac sudjelovao na drugom izdanju te inicijative, održane uz ograničen broj sudionika zbog posebnih mjera nametnutih pandemijom.

Djeca - nada naroda
Papa Franjo je odmah na početku obraćanja istaknuo da je tema nataliteta glavna tema za sve, ponajviše za budućnost Italije i Europe.

Rađanje djece je, naime, glavni pokazatelj za mjerenje nade jednoga naroda. Ako se rađa malo djece znači da ima malo nade.

U govoru je Papa spomenuo sve: kulturu, društvo, a prije svega politiku. Naime, teškoće u pronalaženju stalnoga posla, u njegovu zadržavanju, preskupi stanovi, visoke stanarine i nedovoljne plaće, stvarni su problemi koji su izazov za politiku. Svima je jasno – napomenuo je – da slobodno tržište, bez prijeko potrebnih korektivnih mjera, postaje divlje i potiče sve ozbiljnije situacije i nejednakosti.

Potom se osvrnuo na žene koje su – prema njegovim riječima – najviše oštećene.

Mlade su žene često prisiljene izabrati između karijere i majčinstva, ili su pritisnute težinom brige o svojoj obitelji, posebno u prisutnosti nemoćnih starijih osoba i nesamostalnih osoba. U ovom su trenutku žene ropkinje pravila selektivnoga rada, koji im onemogućuje i majčinstvo.

Gospodarske i društvene posljedice
To – prema Papinim riječima – nema samo posljedice s gospodarskoga i društvenog stajališta, nego također potkopava pouzdanje u budućnost. Danas se rađanje djece doživljava kao zadatak obitelji, a to, nažalost, uvjetuje mentalitet mladih generacija koje odrastaju u neizvjesnosti, ako ne i u razočaranju i strahu. Žive u društvenoj klimi – dodao je – u kojoj se osnivanje obitelji pretvorilo u golemi napor, a ne u zajedničku vrijednost koju svi prepoznaju i podupiru.

Ne smijemo dopustiti da zavlada tuga
Ne možemo prihvatiti da naše društvo prestane biti generativno i da zavlada tuga – istaknuo je Papa te dodao – jer, kada nema generativnosti dolazi tuga. Ne možemo pasivno prihvatiti da se toliko mladih muči kako bi konkretizirali svoj san o obitelji i bili prisiljeni smanjiti svoje želje, zadovoljavajući se osrednjim zamjenama: bogatiti se, težiti karijeri, putovati, ljubomorno čuvati slobodno vrijeme… Sve su to dobre stvari – istaknuo je – kada su dio generativnoga projekta. Ako, naprotiv, ostanu samo individualne težnje, osuše se u sebičnosti i dovode do umora koji naše društvo karakterizira kao društvo umora.

Žalosni smo i „sivi“ kada se zatvorimo i sve doživljavamo kao prijetnju. Natalitet, kao i prihvat, koje ne valja nikada suprotstavljati jer su dva lica iste medalje, otkrivaju nam koliko je sreće u društvu – primijetio je papa Franjo.

Stvar nade
Izazov nataliteta je stvar nade – napomenuo je potom rimski biskup te upozorio – Ali, nada nije, kao što se često misli, optimizam, nije neki neodređeni pozitivni osjećaj o budućnosti. Ona nije iluzija ili emocija, nego ima veze s konkretnim odlukama.

Gajenje nade znači društveno, intelektualno, umjetničko, političko djelovanje u najvišem smislu riječi; to znači staviti vlastite sposobnosti i resurse u službu općega dobra, to znači sijanje budućnosti. Nada stvara promjene i poboljšava budućnost.

Nemojmo se pomiriti sa sivilom i jalovim pesimizmom… Upravo u najsušnijim pustinjama Bog otvara nove putove. Tražimo zajedno te putove! – potaknuo je Papa.

Pronaći rješenja usred nepravdâ
Nada nas potiče da se pokrenemo kako bismo pronašli rješenja koja daju oblik društvu dostojnom povijesnoga trenutka u kojemu živimo, vremena krize prožetoga brojnim nepravdama, a rat je jedna od njih – rekao je papa Franjo te na kraju dodao – Djeca nisu osobna imovina, nego osobe koje pridonose rastu svih, donoseći ljudsko i generacijsko bogatstvo.

Vatican News